XXVIII. Oylum - Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi

İçindekiler
1. NSS Temelleri  -  Nedir bu NSS dedikleri.
2. NSS Yapılandırma Dosyası  -  NSS yapılandırması.
3. NSS Modül Yapısı  -  Modüller dahili anlamda nasıl çalışır.
4. NSS'nin Genişletilmesi  -  Yeni hizmetler ve veritabanlarını eklemek için ne yapılır.
C kütüphanesindeki çeşitli işlevlerin yerel ortamda düzgün çalışması için yapılandırılmaları gerekir. Geleneksel olarak, bu işlem dosyalar kullanılarak yapılır (örn, /etc/passwd), ama diğer isim hizmetleri de (örn, Ağ Bilgi Hizmetleri - NIS, Alan Adı Hizmetleri - DNS) popüler olmuş ve C kütüphanesi içine zaman içinde dahil edilmişlerdir.
GNU C kütüphanesi bu soruna daha temiz bir çözüm içerir. Bu çözüm, Sun Microsystems tarafından Solaris 2'nin C kütüphanesinde kullanılan bir yöntemden sonra tasarlanmıştır. GNU C kütüphanesi bunların isimlerini ve çağrılarını İsim Hizmetleri Seçimi - Name Service Switch (NSS) şeması ile izler.
Arayüzün Sun'ın sürümüne benzer olması beklenirdi ama bir ortak kod bile yoktur. Biz Sun'ın gerçeklemesinden herhangi bir kaynak kod asla almadık, bu yüzden dahili arayüz uyumsuzdur. Daha sonra göreceğimiz gibi bunu dosya isimlerinde de açıkça ortaya koyduk.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri Başlangıç NSS Temelleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası