Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
Önceki XIII. Oylum - Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı Sonraki
Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
Bu kısımda dosya tanıtıcıları üzerinde, dosya tanıtıcılarla ilgili seçeneklerin ayarlanması ve sorgulanması, kayıt kilitleri gibi diğer işlemlerin nasıl uygulanacağından bahsedilecektir. Bu işlemlerin hepsi fcntl işleviyle uygulanır.
fcntl işlevinin ikinci argümanı hangi işlemin uygulanacağını belirleyen bir komuttur. Bu işlemlerle ilgili çeşitli seçenekleri isimlendiren makrolar ile işlevler fcntl.h başlık dosyasında bildirilmiştir. Bu seçeneklerin çoğu open işlevi tarafından da kullanılır; bkz. Dosyaların Açılması ve Kapatılması.
int fcntl
(int dosyatanıtıcı,
 int komut,
 …)
işlev
fcntl işlevi komut ile belirtilen işlemi dosyatanıtıcı tanıtıcısna uygular. Bazı komutlar ek argümanlar gerektirebilir. Ek argümanlar gerektiren komutlar, bunların dönüş değerleri ve hata durumları her komutun açıklamasında ayrı ayrı belirtilmiştir.
Komutların özet listesi:
F_DUPFD
Dosya tanıtıcısının kopyasını yapar (aynı açık dosyaya başka bir dosya tanıtıcı döndürür). Bkz. Tanıtıcıların Çoğullanması.
F_GETFD
Dosya tanıtıcı ile ilgili seçenekleri döndürür. Bkz. Dosya Tanıtıcı Seçenekleri.
F_SETFD
Dosya tanıtıcı ile ilgili seçenekleri ayarlar. Bkz. Dosya Tanıtıcı Seçenekleri.
F_GETFL
Açık dosya ile ilgili seçenekleri döndürür. Bkz. Dosya Durum Seçenekleri.
F_SETFL
Açık dosya ile ilgili seçenekleri ayarlar. Bkz. Dosya Durum Seçenekleri.
F_GETLK
Bir dosya kilidi ile döner. Bkz. Dosya Kilitleri.
F_SETLK
Bir dosya kilidini oluşturur ya da kaldırır. Bkz. Dosya Kilitleri.
F_SETLKW
Tamamlanmasının beklenmesi dışında F_SETLK ile aynıdır. Bkz. Dosya Kilitleri.
F_GETOWN
SIGIO sinyallarini alacak süreç ya da süreç grup kimliği ile döner. Bkz. Sinyallerle Sürülen Girdi.
F_SETOWN
SIGIO sinyallarini alacak süreç ya da süreç grup kimliğini ayarlar. Bkz. Sinyallerle Sürülen Girdi.
Bu işlev çok evreli yazılımlarda bir iptal noktasıdır. fcntl çağrısı sırasında evre bazı özkaynakları (bellek, dosya tanıtıcı, semafor, vb.) ayırdığında bu bir sorun olur. Evre tam bu anda bir iptal alırsa ayrılan özkaynaklar yazılım sonlanana kadar ayrılmış olarak kalır. Bu tür fcntl çağrılarından kaçınmak için iptal eylemcileri kullanılarak korunulmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Yapılandırılması Başlangıç Tanıtıcıların Çoğullanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası