Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Yapılandırılması
Önceki Eşzamansız G/Ç Sonraki
Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Yapılandırılması
POSIX standardı eşzamansız G/Ç işlevlerinin nasıl gerçekleneceğini belirtmez. Bunlar sistem çağrıları olabileceği gibi ayrıca kullanıcı seviyesinde de gerçekleştirilmiş olabilirler.
Bu kılavuzun yazılması sırasında geçerli olan gerçekleme, kuyruğa alınmış işlemlerin gerçekleştirilmesinde evrelerin kullanıldığı bir kullanıcı seviyesi gerçekleşmeydi. Bu gerçekleme sınırlamalarla ilgili bazı kararlar vermeyi gerektirirken, değiştirilemeyen sınırlamaların bazılarından GNU C kütüphanesinde en iyi biçimde kaçınılmıştır. Bununla birlikte, GNU C kütüphanesi bireysel kullanımla ilgili olarak eşzamansız G/Ç gerçeklemesinde bazı ayarlamalar yapılabilmesini sağlamıştır.
struct aioinit
veri türü
Bu veri türü yapılandırmayı ya da ayarlanabilir parametreleri gerçeklemeye aktarmakta kullanılır. Bir yazılım bu yapının üyelerini ilklendirdikten sonra bunu gerçeklemeye aio_init işlevini kullanarak aktarmalıdır.
int aio_threads
Herhangi bir anda kullanılabilen azami evre sayısını belirler.
int aio_num
Aynı anda kuyruğa alınabilecek isteklerin azami sayısına bir yaklaşıklık sağlar.
int aio_locks
Kullanılmadı.
int aio_usedba
Kullanılmadı.
int aio_debug
Kullanılmadı.
int aio_numusers
Kullanılmadı.
int aio_reserved[2]
Kullanılmadı.
void aio_init
(const struct aioinit *init)
işlev
Bu işlev harhangi bir eşzamansız G/Ç işlevinden önce çağrılmalıdır. Çağrılması tamamen isteğe bağlıdır, sadece eşzamansız G/Ç işlemleri gerçeklemesinin daha iyi yapılmasına yardımcı olma anlamında kullanılabilir.
aio_init çağrısı yapılmadan önce, struct aioinit yapısının üyeleri ilklendirilmelidir. Bu yapıldıktan sonra yapı işleve bir argüman olarak aktarılır.
İşlev bir dönüş değerine sahip olmadığı gibi işlevle ilgili atanmış bir hata da yoktur. Irix 6'daki SGI gerçeklemesindeki bir öneriden kaynaklanan bir oluşumdur. POSIX.1b veya Unix98 standartlarının kapsamında değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin İptal Edilmesi Başlangıç Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası