Biçimli Çıktı
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Biçimli Çıktı
İçindekiler
1. Biçimli Çıktılamanın Temelleri  -  Başlangıç olarak bilinmesi gerekenler.
2. Çıktı Dönüşüm Sözdizimi  -  Dönüşüm belirtimlerinin genel sözdizimi.
3. Çıktı Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi  -  Çıktı dönüşümleri ve ne yaptıklarının bir özeti.
4. Tamsayı Dönüşümleri  -  Tamsayıların biçimlendirilmesi ile ilgili ayrıntılar.
5. Gerçek Sayı Dönüşümleri  -  Gerçek sayıların biçimlendirilmesi ile ilgili ayrıntılar.
6. Diğer Çıktı Dönüşümleri  -  Dizgelerin, karakterlerin, göstericilerin vb. biçimlenmesi.
7. Biçimli Çıktı İşlevleri  -  Biçimli çıktı üreten işlevlerin açıklamaları.
8. Biçimli Çıktıyı Özdevimli Ayırma  -  Çıktı için belleği özdevimli ayıran işlevler.
9. Değişkin Çıktı İşlevleri  -  vprintf ve arkadaşları.
10. Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi  -  Bir şablon dizgesinde çeşitli argümanlar neler yapar?
11. Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi Örneği  -  parse_printf_format kullanılan bir örnek.
Bu kısımda açıklanan işlevler (printf ve ilgili işlevler) biçimli çıktılama için kullanışlı bir yol sağlar. printf işlevi kalan argümanların değerlerinin nasıl biçimlendirileceğini belirten bir biçim dizgesi veya bir şablon dizgesi ile çağrılır.
Yazılımınız satır ya da karakter yönlenimli işlemler uygulayan bir süzme aracı değilse, bu kısımda açıklanan printf veya diğer bir benzer işlevle veriyi biçimli olarak kolayca çıktılayabilirsiniz. Bu işlevler özellikle hata iletilerini, tabloları ve benzerlerini basmak için kullanışlıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Blok Girişi ve Çıkışı Başlangıç Biçimli Çıktılamanın Temelleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası