Çıktı Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
Önceki Biçimli Çıktı Sonraki
Çıktı Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
Aşağıda tüm farklı dönüşümler özetlenmiştir:
%d, %i
Bir tamsayıyı işaretli onluk sayı olarak basar. Ayrıntılar için Tamsayı Dönüşümleri bölümüne bakınız. %d ve %i çıktı için eşanlamlıdır ama scanf ile girdi için kullanıldıklarında farklıdırlar (Bkz. Girdi Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi).
%o
Bir tamsayıyı bir işaretsiz sekizlik sayı olarak basar. Ayrıntılar için Tamsayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%u
Bir tamsayıyı bir işaretsiz onluk sayı olarak basar. Ayrıntılar için Tamsayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%x, %X
Bir tamsayıyı bir işaretsiz onaltılık sayı olarak basar. %x küçük harfleri, %X büyük harfleri kullanır. Ayrıntılar için Tamsayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%f
Bir gerçek sayıyı ondalık gösterimle basar. Ayrıntılar için Gerçek Sayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%e, %E
Bir gerçek sayıyı üstel gösterimle basar. %e küçük harf, %E büyük harf kullanır. Ayrıntılar için Gerçek Sayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%g, %G
Bir gerçek sayıyı büyüklüğüne bağlı olarak ya ondalık ya da üstel gösterimle basar. %g küçük harf, %G büyük harf kullanır. Ayrıntılar için Gerçek Sayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%a, %A
Bir gerçek sayıyı 2 tabanındaki üstel kısmını onluk sayı, kesir kısmını onaltılık sayı olarak basar. %a küçük harf, %A büyük harf kullanır. Ayrıntılar için Gerçek Sayı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%c
Tek karakter basar. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%C
Unix standardına destek amacıyla vardır ve %lc yerine kullanılmak içindir.
%s
Bir dizge basar. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%S
Unix standardına destek amacıyla vardır ve %ls yerine kullanılmak içindir.
%p
Bir gösterici değeri basar. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%n
O ana kadar basılan karakterlerin sayısını alır. Bu belirteç bir çıktı üretmez. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%m
errno değerine karşılık olan hata iletisini basar. Bu bir GNU oluşumudur. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
%%
Sadece % işareti basar. Ayrıntılar için Diğer Çıktı Dönüşümleri bölümüne bakınız.
Bir dönüşüm belirtiminin sözdizimi geçersizse beklenmeyen şeyler olabilir, yani bunu yapmamaya çalışın. Şablon dizgesinde belirtilenden daha az sayıda artbileşen argüman varsa ya da artbileşen argümanların türleri ile dönüşüm belirtimleri uyumsuzsa sonucun ne olacağı belli olmaz. Şablon dizgesinde belirtilenden daha çok sayıda artbileşen argüman varsa fazla argümanlar basitçe yoksayılır; bu kimi zaman kullanışlıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çıktı Dönüşüm Sözdizimi Başlangıç Tamsayı Dönüşümleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası