İkilik ve Metin Akımları
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
İkilik ve Metin Akımları
GNU sistemleri ve diğer POSIX uyumlu işletim sistemleri tüm dosyaları karakterlerin tektip dizisi olarak tanır. Diğer yandan, başka bazı sistemler metin içeren dosyalarla ikilik veri içeren dosyalar arasında ayrım yapar; ISO C giriş ve çıkış oluşumları da bu ayrıma göredir. Bu kısımda böyle sistemler arasında taşınabilir yazılımların nasıl geliştirileceğinden bahsedilmiştir.
Bir akımı açarken ya bir metin akımı ya da bir ikilik akım belirtebilirsiniz. Bir ikilik akımı, fopen işlevinin açıştürü argümanına b değiştiricisini belirterek açabilirsiniz; bkz. Akımların Açılması. Bu seçenek olmaksızın bir dosya bir metin akımı olarak açılır.
Metin akımları ile ikilik akımlar çeşitli bakımlardan ayrılır:
  • Veri, bir ikilik akımdan basitçe karakterlerin uzun bir serisi olarak, bir metin akımından ise satırsonu ('\n') karakterleri ile sonlandırılmış satırlara bölünerek okunur. Bazı sistemler, 254 karakterden (satırsonu karakteri dahil) uzun satırlar içeren metin akımlarında başarısız olabilir.
  • Bazı sistemlerde, metin dosyaları sadece basılabilen karakterleri, yatay sekme karekterlerini ve satırsonu karakterlerini içerebilir ve diğer karakterler desteklenmeyebilir. Buna karşın, ikilik akımlar her türlü karakteri içerebilir.
  • Bir metin akımı içinde bir satırsonu karakteri ile öncelenmiş boşluk karakterleri, dosya tekrar okunduğunda görünmeyebilir.
  • Daha genel olarak, bir metin akımından okunan veya metin akımına yazılan karakterler arasında birebir eşleşme gerekli olmayabilir.
Bir ikilik akım, bir metin akımına göre daha tahmin edilebilir ve daha yetenekli olduğuna göre metin akımlarının ne amaçla sunulduğunu düşünebilirsiniz. Niçin basitçe sadece ikili akımlar kullanılmaz? Yanıtı, bu işletim sistemlerinde, metin ve ikilik akımların farklı dosya biçimlerini kullanması ve diğer metin yönlenimli uygulamalarla birlikte çalışırken sıradan bir metin dosyasının okumanın ve ona yazmanın tek yolunun bir metin akımı kullanmak olmasıdır.
GNU kütüphanesinde ve tüm POSIX sistemlerde, ikilik akımlar ile metin akımları arasında bir fark yoktur. Bir akımı açtığınızda ikilik bir akım isteyip istemediğinize bakılmaksızın aynı çeşit akım alırsınız. Bu akım, metin akımlarının sahip olduğu bazı kısıtlamalar olmaksızın her türlü dosya içeriği ile kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hatalardan Kurtulma Başlangıç Dosyalarda Konumlama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası