XI. Oylum - Girdi/Çiktı İşlemlerine Giriş
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Girdi/Çiktı İşlemlerine Giriş

İçindekiler
1. Girdi/Çıktı Kavramları  -  Biraz temel bilgi ve terminoloji.
2. Dosya İsimleri  -  Bir dosya nasıl betimlenir.
Çoğu yazılımlar ya girdi (veri okuma) ya çıktı (veri yazma) işlemi yapar ya da her ikisini de. GNU C kütüphanesi bu girdi/çıktı işlevlerini o kadar geniş bir yelpazede içerir ki, hangi işlevi kullanmak gerektiğine karar vermek işin en zor tarafını oluşturur.
Bu kısımda girdi ve çıktı ile ilgili kavramlara ve terminolojiye bir giriş yapacağız. GNU G/Ç oluşumları ile ilgili diğer kısımlar şunlardır:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Değişken İkamesi Hakkında Başlangıç Girdi/Çıktı Kavramları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası