XV. Oylum - Borular ve FIFOlar
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Borular ve FIFOlar

İçindekiler
1. Bir Borunun Oluşturulması  -  Borunun pipe işleviyle yapılması.
2. Bir Alt Sürece Boru Hattı  -  Bir alt süreçle haberleşmek için boru kullanımı.
3. FIFO Özel Dosyaları  -  Bir FIFO özel dosyasının oluşturulması.
4. Borunun G/Ç Bütünlüğü  -  Boru (veya FIFO) G/Ç işlemleri ne zaman bütündür.
Bir boru süreçler arası haberleşme mekanizmasıdır; bir süreç tarafından boruya yazılan veri başka bir süreç tarafından okunabilir. Veri ilk giren, ilk çıkar (FIFO) sırasıyla ele alınır. Borunun adı yoktur; bir kullanımlık oluşturulur ve her iki uç, boruyu oluşturan süreç tarafından erişilebilir olmalıdır.
Bir FIFO özel dosyası boru ile aynıdır, fakat anonim, geçici bağlantı olmak yerine, bir FIFO'nun bir adı veya diğer dosyalar gibi isimleri vardır. Süreçler FIFO'yu üzerinden haberleşmek için açarlar.
Boru veya FIFOnun her iki ucu aynı anda açılmalıdır. Eğer herhangi bir sürecin üzerine yazmadığı bir boru veya FIFO dosyasından okuma yapıyorsanız (belki hepsi dosyayı kapatmış veya çıkmış olabilir), okuma sonucunda dosya-sonu (EOF) döner. Üzerinde okuma işlemi olmayan bir boru veya FIFO'ya yazmak hata durumu olarak karşılanır; bir SIGPIPE sinyali üretir ve eğer sinyal yakalanıyor ya da bloklanıyorsa EPIPE hata koduyla sonlanır.
Ne borular ne de FIFO özel dosyaları dosya içinde konumlamaya izin vermez. Okuma ve yazma işlemleri sırayla gerçekleşir; dosyanın başından okunur ve sonuna yazılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya Boyu Başlangıç Bir Borunun Oluşturulması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası