FIFO Özel Dosyaları
Önceki XV. Oylum - Borular ve FIFOlar Sonraki
FIFO Özel Dosyaları
Bir FIFO özel dosyası boruya benzer, ancak oluşturulma şekli farklıdır. Anonim bir haberleşme kanalı olmaktansa, FIFO özel dosyası dosya sistemine mkfifo işlevi çağrılarak girer.
FIFO özel dosyasını bir kere bu şekilde oluşturduktan sonra, herhangi bir süreç, sıradan bir dosyaya yapıldığı gibi, onu okuma veya yazma için açabilir. Fakat, üzerinde her hangi bir girdi veya çıktı işlemi sürdürmeden önce her iki ucun da eş zamanlı açılması gerekir. FIFO'yu okumak için açmak, normalde başka bir süreç aynı FIFO'yu yazmak için açana kadar bloke eder (Tam tersi de geçerlidir).
mkfifo işlevi sys/stat.h başlık dosyası içinde tanımlıdır.
int mkfifo
(const char *dosyaismi,
 mode_t      kip)
işlev
mkfifo işlevi dosyaismi adında bir FIFO özel dosyası oluşturur. kip argümanı dosyanın izinlerini belirlemek için kullanılır; bkz. Dosya İzinlerinin Atanması.
mkfifo'nun normal hatasız dönüş değeri 0'dır. Hata durumunda, -1 döndürülür. Bildik dosya ismi hatalarına ek olarak, aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EEXIST
Bu isimde dosya zaten var.
ENOSPC
Dizin veya dosya sistemi genişletilemez.
EROFS
Dosyayı içeren dizin salt-okunur bir dosya sisteminde.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Alt Sürece Boru Hattı Başlangıç Borunun G/Ç Bütünlüğü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası