XVI. Oylum - Soketler
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Soketler

İçindekiler
1. Soket Kavramları  -  Bilmeniz gereken basit kavramlar.
2. İletişim Tarzları  -  Akım iletişimi, datagramlar ve diğer tarzlar.
3. Soket Adresleri  -  Soket isimleri ("adresleri") nasıl çalışır.
4. Arayüz İsimlendirmesi  -  Bazı ağ arayüzlerinin tanımlanması.
5. Yerel İsim Alanı  -  Yerel isim alanı ile ilgili ayrıntılar.
6. İnternet İsim Alanı  -  İnternet isim alanı ile ilgili ayrıntılar.
7. Diğer İsim Alanları  -  Diğer isim alanlarının tamamı burada belgelendirilmemiştir..
8. Soketlerin Açılması ve Kapatılması  -  Soketlerin oluşturulması ve yokedilmesi.
9. Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması  -  Bağlantı durumunda soketler üzerindeki işlemler.
10. Datagram Soket İşlemleri  -  Bağlantısız soketlerle işlemler
11. inetd Artalan Süreci  -  inetd istek geldiğinde sunucuyu başlatan bir artalan sürecidir(daemon). Bir sunucu yazmak için en uygun yol inetd ile çalışmasını sağlamaktır.
12. Socket Seçenekleri  -  Çeşitli düşük seviyeli soket seçenekleri.
13. Ağ İsimleri Veritabanı  -  Ağ isimleri veritabanına erişim.
Bu kısımda soketleri kullanarak süreçlerarası iletişim (IPC- InterProcess Communication) için GNU oluşumlarından bahsedilmiştir.
Bir soket genelleştirilmiş süreçlerarası iletişim kanalıdır. Boru (pipe) gibi soket de bir dosya tanımlayıcı olarak temsil edilir. Borulardan farklı olarak soketler birbiriyle ilişkisi olmayan süreçler arasındaki iletişimi ve hatta ağ üzerindeki farklı makineler üzerinde çalışan süreçler arası iletişimi de destekler. Soketlerin birincil kullanım alanları farklı makinelerle iletişimdir; telnet, rlogin, ftp, talk ve diğer bildik ağ yazılımları soketleri kullanır.
Bütün işletim sistemleri soketleri desteklememektedir. GNU kütüphanesinde, işletim sisteminden bağımsız olarak sys/socket.h başlık dosyası ve beraberinde soket işlevleri daima bulunur, fakat eğer sistem soketleri desteklemiyorsa bu işlevler daima başarısız olur.
Eksik
Yayın iletileri veya Internet arayüzünün ayarlanması ile ilgili oluşumlar henüz belgelenmemiştir. IPv6 ile ilgili bazı yeni işlevler ve evresel (reentrant) işlevler de henüz belgelenmemiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Borunun G/Ç Bütünlüğü Başlangıç Soket Kavramları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası