İletişim Tarzları
Önceki XVI. Oylum - Soketler Sonraki
İletişim Tarzları
GNU kütüphanesi her biri farklı özellikte, çeşitli türlerde soketleri destekler. Bu bölüm desteklenen soket türlerini anlatmaktadır. Burada listelenen sembolik sabitler sys/socket.h içerisinde tanımlanmıştır.
int SOCK_STREAM
makro
SOCK_STREAM tarzı bir boru gibidir. Belirli bir karşı soket bağlantısıyla çalışır ve veriyi bir bayt akımı halinde güvenle iletir.
Bu tarz ayrıntılı olarak Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması konu başlığı altında açıklanmıştır.
int SOCK_DGRAM
makro
SOCK_DGRAM tarzı, tek tek adreslenen paketlerin güvensiz bir şekilde iletiminde kullanılır. Bu, SOCK_STREAM tarzının tam karşıtıdır.
Sokete bu türde her veri yazımında, veri bir paket haline gelir. SOCK_DGRAM soketlerinin bağlantıları olmadığı için her paketle birlikte alıcı adresinin belirtilmesi gerekir.
Sistemin sizin veri iletimi ile ilgili isteklerinizde verdiği tek garanti gönderilen her paketin teslimi için elinden gelenin en iyisini deneyeceğidir. Dördüncü ve beşinci pakette başarısızlığa uğradıktan sonra altıncı pakette başarıya ulaşabilir, yedinci paket altıncıdan önce ulaşabilir ve altıncı paketten sonra ikinci defa ulaştırılabilir.
SOCK_DGRAM'ın tipik kullanım şekli, makul bir süre içerisinde karşı taraftan yanıt gelmemesi halinde paketin tekrar gönderilmesinin kabul edilebildiği durumlardır.
Datagram Soket İşlemleri, konu başlığı altında datagram soketlerinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
int SOCK_RAW
makro
Bu arz alt-seviye ağ protokolleri ve arayüzlerine erişimi desteklemektedir. Sıradan kullanıcı yazılımları genellikle bu tarzı kullanma ihtiyacı duymazlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Soket Kavramları Başlangıç Soket Adresleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası