Soket Adresleri
Önceki XVI. Oylum - Soketler Sonraki
Soket Adresleri
İçindekiler
1. Adres Biçimleri  -  struct sockaddr hakkında.
2. Adreslerin Atanması  -  Bir adresin bir sokete bağlanması.
3. Adresin Okunması  -  Bir soket adresinin okunması.
Soket ismi genelde adres olarak kullanılır. Soket adresleriyle ilgili işlev ve sembollerin isimlendirmesinde tutarsızlıklar vardır, bazen "isim" terimi bazen "adres" terimi kullanılmıştır. Soket konusu içinde bu terimleri eşanlamlı kabul edebilirsiniz.
socket işlevi ile yeni oluşturulan bir soketin adresi yoktur. Diğer süreçlerin onunla iletişim kurması için adres vermeniz gereklidir. Biz buna adresin sokete bağlanması diyoruz ve bunu yapmak için bind işlevini kullanıyoruz.
Diğer süreçlerin soketi bulup iletişime başlayabilmesi için soket adresine ihtiyaç duyulacaktır. Siz diğer soketleri kullanacaksanız onlara bir adres belirtebilirsiniz, fakat bu genelde anlamsızdır; soketten ilk veri gönderiminde veya onunla bir bağlantı başlattığınızda, siz belirtmediyseniz sistem otomatik olarak bir adres atayacaktır.
Bazen istemcinin adres belirtmesi gerekir çünkü sunucu adrese göre ayrım yapmaktadır; örneğin, rsh ve rlogin protokolleri istemcinin soket adresine bakar ve sadece geçiş parolasının IPPORT_RESERVED değerinden daha küçük olup olmadığını kontrol eder.
Soket adresleriyle ilgili ayrıntılar kullandığınız isim alanına bağlı olarak değişir. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Yerel İsim Alanı veya İnternet İsim Alanı konu başlıkları altında bulunabilir.
Soket adresini belirtmek ve sınamak için bind and getsockname işlevleri isim alanına bakılmaksızın kullanılabilir. Bu işlevler adresi kabul etmek için sahte bir veri türü olan struct sockaddr * türünü kullanırlar. Pratikte adres sizin kullandığınız biçime uygun başka bir veri türündeki yapıda bulunur, fakat bind işlevine aktarırken adresi struct sockaddr * biçimine çevirmelisiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İletişim Tarzları Başlangıç Adres Biçimleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası