İnternet İsim Alanı
Önceki XVI. Oylum - Soketler Sonraki
İnternet İsim Alanı
İçindekiler
1. İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri  -  İnternet isim alanında soket adresleri nasıl belirtilir.
2. Konak Adresleri  -  İnternet konaklarının konak adresleriyle ile ilgili herşey.
2.1. Kısaca Konak Adresleri  -  Bir konak numarası nelerden oluşur.
2.2. Sınıfsız Adresler
2.3. IPv6 Adresleri
2.4. Konak Adresinin Veri Türü  -  Bir konak numarasının veri türü.
2.5. Konak Adresi İşlevleri  -  Konak adresi üzerinde çalışan işlevler.
2.6. Konak İsimleri  -  Konak isimlerinin konak numaralarına dönüştürülmesi.
3. İnternet Portları  -  İnternet port numaraları.
4. Servis Veritabanı  -  Portların sembolik isimleri olabilir.
5. Bayt Sırası Dönüşümü  -  Bazı konaklar farklı bayt sıralama kabulleri kullanabilir; konak adresleri ve port numaralarıyla ilgili kabullere uyulmalıdır.
6. Protokol Veritabanı  -  İsimleriyle protokoller.
7. İnternet Soketi Örneği  -  Olay budur.
Bu bölümde protokollerle ilgili ayrıntılar ve İnternet isim alanında kullanılan soket isimlendirme eğilimlerini açıklanmıştır.
Başlangıçta İnternet isim alanı sadece IP sürüm 4'ü (IPv4) kullanırdı. İnternetteki konak sayısının artmasıyla, daha büyük bir adres alanına sahip yeni bir protokol gerekti; IP sürüm 6 (IPv6). IPv6 128 bitlik adresleri ortaya koydu (IPv4 32 bitliktir) ve diğer özellikleriyle de sonunda IPv4'ün yerine geçecektir.
IPv4 İnternet isim alanında soket oluştururken socket veya socketpair işlevinde argüman olarak PF_INET sembolik ismini kullanın. IPv6 adresleri için PF_INET6 makrosu gerekir. Bu makrolar sys/socket.h başlık dosyasında tanımlanmıştır.
int PF_INET
makro
IPv4 İnternet isim alanını ve onunla ilişkili protokol ailesini belirtir.
int PF_INET6
makro
IPv6 İnternet isim alanını ve onunla ilişkili protokol ailesini belirtir.
Bir İnternet isim alanı soket adresi aşağıdaki bileşenleri içerir:
Adres ve port numarasının ağ bayt sırası denilen meşru biçimde gösterildiğinden emin olmalısınız. Bilgi için Bayt Sırası Dönüşümü bölümüne bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Soketlerde Yerel İsim Alanı Örneği Başlangıç İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası