İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri
Önceki İnternet İsim Alanı Sonraki
İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri
İnternet isim alanında, hem IPv4 (AF_INET) hem de IPv6 (AF_INET6) protokolleri için, bir soket adresi bir konak adresiyle onun bir portunun adresinden oluşur. Ek olarak, seçtiğiniz protokol de adresin bir parçası olur, çünkü yerel port numaraları sadece belli bir protokol içinde anlam kazanır.
İnternet isim alanında soket adreslerinin gösteriminde kullanılan veri türleri netinet/in.h başlık dosyasında tanımlıdır.
struct sockaddr_in
veri türü
İnternet isim alanındaki soket adreslerinin gösteriminde kullanılan veri türüdür. Aşağıdaki üyelere sahiptir:
sa_family_t sin_family
Soket adresinin adres ailesini veya biçimini tanımlar. AF_INET değerini bu üye içinde saklamanız gerekir. Bkz. Soket Adresleri.
struct in_addr sin_addr
Konak makinenin İnternet adresidir. Bir değerin nasıl alınacağı veya buraya kaydedeceği Konak Adresleri ve Konak İsimleri bölümlerinde anlatılmıştır.
unsigned short int sin_port
Port numarasıdır. Bkz. İnternet Portları.
bind veya getsockname işlevlerini çağırdığınızda, eğer IPv4 İnternet isim alanı soket adreslerini kullanıyorsanız uzunluk parametresi olarak sizeof (struct sockaddr_in) değerini belirtmelisiniz.
struct sockaddr_in6
veri türü
Bu veri türü IPv6 isim alanındaki soket adreslerinin gösteriminde kullanılır. Aşağıdaki üyelere sahiptir:
sa_family_t sin6_family
Soket adresinin adres ailesini veya biçimini tanımlar. AF_INET6 değerini bu üye içinde saklamanız gerekir. Bkz. Soket Adresleri.
struct in6_addr sin6_addr
Konak makinenin IPv6 adresidir. Bir değerin nasıl alınacağı veya buraya kaydedeceği Konak Adresleri ve Konak İsimleri bölümlerinde anlatılmıştır.
uint32_t sin6_flowinfo
Bu alan henüz gerçeklenmemiştir.
uint16_t sin6_port
Port numarasıdır. Bkz. İnternet Portları.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İnternet İsim Alanı Başlangıç Konak Adresleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası