İnternet Soketi Örneği
Önceki İnternet İsim Alanı Sonraki
İnternet Soketi Örneği
Burada İnternet isim alanında bir soketin nasıl oluşturulacağını ve isimlendirileceğini gösteren bir örnek görüyoruz. Yeni oluşturulan soket yazılımın çalıştığı makinede bulunur. Makinenin İnternet adresini bulup kullanmak yerine, bu örnekte konak adres, yerine INADDR_ANY kullanılmıştır; sistem bunu makinenin gerçek adresi ile değiştirir.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

int
make_socket (uint16_t port)
{
 int sock;
 struct sockaddr_in name;

 /* Soketi oluşturalım. */
 sock = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (sock < 0)
  {
   perror ("socket");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Sokete bir isim verelim. */
 name.sin_family = AF_INET;
 name.sin_port = htons (port);
 name.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
 if (bind (sock, (struct sockaddr *) &name, sizeof (name)) < 0)
  {
   perror ("bind");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 return sock;
}
Burada konak ismi ve port numarası verildiğinde sockaddr_in yapısını nasıl dolduracağınızı gösteren bir örnek görüyoruz:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>

void
init_sockaddr (struct sockaddr_in *isim,
        const char *konakismi,
        uint16_t port)
{
 struct hostent *konakbilgisi;

 isim->sin_family = AF_INET;
 isim->sin_port = htons (port);
 konakbilgisi = gethostbyname (konakismi);
 if (konakbilgisi == NULL)
  {
   fprintf (stderr, "%s diye bir konak yok.\n", konakismi);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }
 isim->sin_addr = *(struct in_addr *) konakbilgisi->h_addr;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Protokol Veritabanı Başlangıç Diğer İsim Alanları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası