Soketlerde Yerel İsim Alanı Örneği
Önceki Yerel İsim Alanı Sonraki
Soketlerde Yerel İsim Alanı Örneği
Buradaki örnekte yerel isim alanında bir soketin nasıl oluşturulduğu ve isimlendirildiği gösterilmiştir.
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/un.h>

int
make_named_socket (const char *dosyaismi)
{
 struct sockaddr_un isim;
 int soket;
 size_t boyut;

 /* Soketi oluşturalım. */
 soket = socket (PF_LOCAL, SOCK_DGRAM, 0);
 if (soket < 0)
  {
   perror ("socket");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Sokete bir isim verelim. */
 isim.sun_family = AF_LOCAL;
 strncpy (isim.sun_path, dosyaismi, sizeof (isim.sun_path));
 isim.sun_path[sizeof (isim.sun_path) - 1] = '\0';

 /* Adresin büyüklüğü,
   dosya isminin başlangıç konumu
   artı uzunluğu
   artı bir boş karakterdir.
   Bir seçenek olarak bunu kullanabilirsiniz:
   boyut = SUN_LEN (&isim);
 */
 boyut = (offsetof (struct sockaddr_un, sun_path)
     + strlen (isim.sun_path) + 1);

 if (bind (soket, (struct sockaddr *) &isim, boyut) < 0)
  {
   perror ("bind");
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 return soket;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yerel İsim Alanı ile İlgili Ayrıntılar Başlangıç İnternet İsim Alanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası