Adreslerin Atanması
Önceki Soket Adresleri Sonraki
Adreslerin Atanması
Bir sokete adres atamak için bind işlevi kullanılır. bind işlevinin prototipi sys/socket.h başlık dosyasındadır. Örnek kullanımlar için Soketlerde Yerel İsim Alanı Örneği veya İnternet Soketi Örneği'ne bakınız.
int bind
(int       soket,
 struct sockaddr *adres,
 socklen_t    uzunluk)
işlev
bind işlevi soket soketine bir adres atar. adres ve uzunluk argümanları adresi belirtir; adresin ayrıntılı biçimi isim alanına bağlıdır. Adresin ilk kısmı daima, isim alanını belirten ve adresin o isim alanı biçiminde olduğunu söyleyen, biçim tasarlayıcısıdır.
Hata olduğunda -1 olmadığında 0 değeri döndürür. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
soket argümanı geçerli bir dosya tanımlayıcı değil.
ENOTSOCK
socket tanımlayıcı bir soket değil.
EADDRNOTAVAIL
Belirtilen adres bu makinede bulunmamaktadır.
EADDRINUSE
Başka bir soket zaten belirtilen adresi kullanmaktadır.
EINVAL
soket soketi zaten bir adrese sahiptir.
EACCES
İstenilen adrese erişim için izniniz yok. (İnternet etki alanı içinde, sadece süper kullanıcı 0 ile IPPORT_RESERVED - 1 aralığında port numarası tanımlayabilir; bkz.İnternet Portları.
Soketin özel isim alanına bağlı olarak ek koşullar mümkün olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adres Biçimleri Başlangıç Adresin Okunması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası