Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
Bu kısımda karakter ve satır yönlenimli çıktılama işlemleri için kullanılan işlevler açıklanmıştır.
Bu kısımdaki dar yönlenimli akım işlevleri stdio.h başlık dosyasında, geniş yönlenimli akım işlevleri ise wchar.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int fputc
(int  c,
 FILE *akım)
işlev
fputc işlevi c karakterini unsigned char türüne çevirir ve onu akım’a yazar. Bir hata oluşursa EOF döner, aksi takdirde c karakteri döner.
wint_t fputwc
(wchar_t wc,
 FILE  *akım)
işlev
fputwc işlevi wc geniş karakterini akım’a yazar. Bir yazma hatası oluşursa WEOF döner, aksi takdirde wc karakteri döner.
int fputc_unlocked
(int  c,
 FILE *akım)
işlev
fputc_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında fputc işlevine eşdeğerdir.
wint_t fputwc_unlocked
(wint_t wc,
 FILE *akım)
işlev
fputwc_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında fputwc işlevine eşdeğerdir.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
int putc
(int  c,
 FILE *akım)
işlev
Birçok sistemin daha hızlı olması için onu bir makro olarak gerçekleştirmesi dışında tamamen fputc gibidir. Makrolar için genel kurala bir istisna olarak akım argümanını bir kereden fazla değerlendirebilmesi ona önem kazandırır. Genellikle putc işlevi tek bir karakterin yazılması için kullanılacak en iyi işlevdir.
wint_t putwc
(wchar_t wc,
 FILE  *akım)
işlev
Birçok sistemin daha hızlı olması için onu bir makro olarak gerçekleştirmesi dışında tamamen fputwc gibidir. Makrolar için genel kurala bir istisna olarak akım argümanını bir kereden fazla değerlendirebilmesi ona önem kazandırır. Genellikle putwc işlevi tek bir geniş karakterin yazılması için kullanılacak en iyi işlevdir.
int putc_unlocked
(int  c,
 FILE *akım)
işlev
putc_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında putc işlevine eşdeğerdir.
wint_t putwc_unlocked
(wchar_t wc,
 FILE  *akım)
işlev
putwc_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında putwc işlevine eşdeğerdir.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
int putchar
(int c)
işlev
putchar işlevi putc işlevinin akım argümanına değer olarak stdout belirtilerek çağrılması ile eşdeğerdir. Yani bu işlev bir karakteri doğrudan standart çıktıya basar.
wint_t putwchar
(wchar_t wc)
işlev
putwchar işlevi putwc işlevinin akım argümanına değer olarak stdout belirtilerek çağrılması ile eşdeğerdir. Yani bu işlev bir geniş karakteri doğrudan standart çıktıya basar.
int putchar_unlocked
(int c)
işlev
putchar_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında putchar işlevine eşdeğerdir.
wint_t putwchar_unlocked
(wchar_t wc)
işlev
putwchar_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında putwchar işlevine eşdeğerdir.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
int fputs
(const char *s,
 FILE    *akım)
işlev
fputs işlevi s dizgesini akım’a yazar. Dizgeyi sonlandıran boş karakter yazılmadığı gibi sonuna bir satırsonu karakteri de eklemez. Sadece dizge içindeki karakterleri çıktılar.
Bir yazma hatası oluşursa işlev EOF ile döner, aksi takdirde negatif olmayan bir değerle döner. Örneğin:
fputs ("Burada ", stdout);
fputs ("hava ", stdout);
fputs ("serin\n", stdout);
kodu Burada hava serin dizgesini sonuna bir satırsonu karakteri ekleyerek çıktılar.
int fputws
(const wchar_t *ws,
 FILE     *akım)
işlev
fputws işlevi s geniş karakterli dizgesini akım’a yazar. Dizgeyi sonlandıran boş karakter yazılmadığı gibi sonuna bir satırsonu karakteri de eklemez. Sadece dizge içindeki karakterleri çıktılar.
Bir yazma hatası oluşursa işlev WEOF ile döner, aksi takdirde negatif olmayan br değerle döner.
int fputs_unlocked
(const char *s,
 FILE    *akım)
işlev
fputs_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında fputs işlevine eşdeğerdir.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
int fputws_unlocked
(const wchar_t *ws,
 FILE     *akım)
işlev
fputws_unlocked işlevi akımı dolaylı olarak kilitlememesi dışında fputws işlevine eşdeğerdir.
Bu işlev bir GNU oluşumudur.
int puts
(const char *s)
işlev
puts işlevi s dizgesini sonuna bir satırsonu karakteri ekleyerek standart çıktıya basar. Dizgeyi sonlandıran boş karakter çıktılanmaz. (fputs işlevi bu işlevden farklı olarak dizgenin sonuna satırsonu karakteri eklemez.)
puts basit iletileri basmak için oldukça kullanışlı bir işlevdir. Örneğin:
puts ("Bu bir ileti.");
deyimi sonuna bir satırsonu karakteri ekleyerek Bu bir ileti. metnini çıktılar.
int putw
(int  sözcük,
 FILE *akım)
işlev
Bu işlev sözcük sözcüğünü (int türündedir) akım’a yazar. SVID ile uyumluluk için vardır, ancak bunun yerine fwrite kullanmanız önerilir. Bkz. Blok Girişi ve Çıkışı.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Akımlar ve Uluslararasılaştırma Başlangıç Karakter Girdilerinin Alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası