Akımlar (Streams)
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Akımlar (Streams)
Tarihsel sebeplerle, bir akımı ifade eden C veri yapısının türü "stream" değil FILE'dır. Kütüphane işlevlerinin çoğu FILE* türü nesnelerle ilgilendiğinden kimi zaman dosya göstericisi deyimi "akım" anlamında kullanılmıştır. Bu, birçok C kitabında terminoloji bakımından talihsiz sayılabilecek karışıklıklara yol açmıştır. Bu kılavuzda "dosya" ve "akım" terimleri teknik duyarlılıkla ve dikkatle kullanılmıştır. FILE türü stdio.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
FILE
veri türü
Akım nesneleri için kullanılan veri türüdür. Bir FILE türünden nesne, ilişkilendirildiği dosyayla yapılan bağlantı hakkında dosya konum belirteci ve tamponlama bilgisi gibi şeyleri içeren dahili durum bilgisinin tamamını tutar. Her akım ayrıca ferror ve feof işlevleri ile sınanabilen hata ve dosyasonu durum belirteçlerine de sahiptir. Bkz. Dosya Sonu ve Hatalar.
FILE türünden nesneler dahili olarak giriş/çıkış kütüphanesi işlevleri tarafından ayrılır ve yönetilir. FILE türünden kendi nesnenizi oluşturmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız bu nesnelerin kendileri ile değil sadece göstericileri (FILE * değerleri) ile çalışabilirsiniz. Bu nedenle kütüphaneyi kullanmalısınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Başlangıç Standart Akımlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası