Diğer Akım Çeşitleri
Önceki XII. Oylum - Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış Sonraki
Diğer Akım Çeşitleri
İçindekiler
1. Dizge Akımları  -  Dizge ya da bellek tamponu ile veri alışverişi için kullanılan akımlar.
2. Yığınak Akımları  -  Veriyi bir yığınakta saklayan akımlar.
3. Kendi Özel Akımlarınızı Oluşturun  -  Bir keyfi veri kaynağı ile bir veri alıcısı arasında kendi akımlarınızı tanımlayabilirsiniz.
3.1. Özel Akımlar ve Çerezler
3.2. Özel Akım Kanca İşlevleri
GNU kütüphanesinde bir açık dosyanın karşılığı olması gerekli olmayan akım çeşitleri tanımlayabilme imkanı da vardır.
Bu tür bir akım bir girdiyi bir dizgeden alabilir veya bir dizgeye yazabilir. Bu çeşit akımlar dahili olarak sprintf ve sscanf işlevlerinin gerçeklemelerinde kullanılmaktadır. Siz Dizge Akımları bölümünde açıklanan işlevleri kullanarak bu çeşit akımları kendiniz de oluşturabilirsiniz.
Daha genel olarak keyfi nesnelerde giriş/çıkış işlemi yapmakta kullanılan akımlar da tanımlanabilir. Bu protokol Kendi Özel Akımlarınızı Oluşturun bölümünde anlatılmıştır.
Taşınabilirlik Bilgisi
Bu bölümde açıklanan oluşumlar GNU'ya özeldir. Diğer sistemler ve diğer C gerçeklemeleri bunlara eşdeğer işlevleri sağlıyor/sağlamıyor olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tamponlama Çeşidinin Seçimi Başlangıç Dizge Akımları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası