Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen İkinci Örnek
Önceki Dizinlere Erişim Sonraki
Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen İkinci Örnek
Burada, Bir Dizinin İçeriğini Listeleyen Bir Örnek bölümündeki küçük yazılımın biraz daha gelişirilmiş bir sürümü vardır. Dizin içeriğini sıralamak için uğraşmaktansa scandir kullanmayı tercih ettik. Çağrı döndükten sonra girdiler hemen kullanıma hazır hale gelir.
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>

static int
one (const struct dirent *unused)
{
 return 1;
}

int
main (void)
{
 struct dirent **eps;
 int n;

 n = scandir ("./", &eps, one, alphasort);
 if (n >= 0)
  {
   int cnt;
   for (cnt = 0; cnt < n; ++cnt)
    puts (eps[cnt]->d_name);
  }
 else
  perror ("Dizin açılamadı");

 return 0;
}
Bu örnekteki seçici işlevin basitliğine dikkat edin. Dizindeki tüm girdileri listelemek istediğimizden hep 1 döndürdük.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dizin İçeriğinin Taranması Başlangıç Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası