Dosyalarla İlgili Asgari Değerler
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
Dosyalarla İlgili Asgari Değerler
Bu kısımda önceki bölümde bahsedilen parametreler için POSIX asgari üst sınırlarının isimlerine yer verilmiştir. Bu değerlerin önemi, belli bir sistem için bu sınırların uzun uzadıya sınanmadan rahatça kullanılabilmesidir. Asıl sınır gerekirse istenebilir.
_POSIX_LINK_MAX
Bir dosyanın bağ sayısının azami değeri için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 8'dir; yani bir sistem sınırlaması ile karşılaşmadan yapabileceğiniz dosya bağlarının sayısı sekizdir.
_POSIX_MAX_CANON
Bir uçbirim aygıtında bir kurallı girdi satırındaki baytların azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 255'tir.
_POSIX_MAX_INPUT
Bir uçbirim aygıtı girdi kuyruğundaki (ya da sürekli yazma tamponunda) baytların azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 255'tir.
_POSIX_NAME_MAX
Bir dosya ismi bileşenindeki baytların azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 14'tür.
_POSIX_PATH_MAX
Bir tam dosya ismindeki baytların azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 256'dır.
_POSIX_PIPE_BUF
Bir boruya atomik olarak yazılabilen azami bayt sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 512'dir.
SYMLINK_MAX
Bir sembolik bağdaki azami bayt sayısı.
POSIX_REC_INCR_XFER_SIZE
Dosya iletim boyu olarak POSIX_REC_MIN_XFER_SIZE ve POSIX_REC_MAX_XFER_SIZE değerleri arasında önerilen artış.
POSIX_REC_MAX_XFER_SIZE
Önerilen azami dosya iletim boyu.
POSIX_REC_MIN_XFER_SIZE
Önerilen asgari dosya iletim boyu.
POSIX_REC_XFER_ALIGN
Önerilen dosya iletim tamponu hizalaması.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya Desteği Seçenekleri Başlangıç pathconf Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası