Asgari Değerler
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
Asgari Değerler
Bu kısımda sistem sınır parametreleri için POSIX asgari üst sınırlarının isimlerine yer verilmiştir. Bu değerlerin önemi, belli bir sistem için bu sınırların uzun uzadıya sınanmadan rahatça kullanılabilmesidir.
_POSIX_AIO_LISTIO_MAX
Bir G/Ç listesi çağrısında belirtilebilecek G/Ç işlemlerinin azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu sabitin değeri 2'dir; yani, yapılacak işlemler listesine en fazla iki yeni girdi ekleyebilirsiniz.
_POSIX_AIO_MAX
Yapılacak eşzamansız G/Ç işlemlerinin azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu sabitin değeri 1'dir. Yani, eşzamansız uyarılar alarak normal çalışmanın devamı sırasında bir anda bir işlemden fazlasının yapılmasını bekleyemezsiniz.
_POSIX_ARG_MAX
exec işlevlerine aktarılabilen argv ve environ argümanlarının uzunluklarının toplamının azami değeri için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 4096'dır.
_POSIX_CHILD_MAX
Her gerçek kullanıcı kimlik için aynı anda çalışabilecek süreçlerin azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 6'dır.
_POSIX_NGROUPS_MAX
Bir sürecin sahip olabileceği ek grup kimliklerinin azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 0'dır.
_POSIX_OPEN_MAX
Tek bir sürecin aynı anda açabileceği dosya sayısının azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 16'dır.
_POSIX_SSIZE_MAX
ssize_t türünde bir nesneye kapasitebilen en büyük değer için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 32767'dir.
_POSIX_STREAM_MAX
Tek bir sürecin aynı anda açabileceği akım sayısının azami sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 8'dir.
_POSIX_TZNAME_MAX
Zaman dilimi isminin azami uzunluğu için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 3'tür.
_POSIX2_RE_DUP_MAX
Bir düzenli ifadede \{enaz,ençok\} yapısında garanti edilmiş en büyük yineleme sayısı için POSIX tarafından izin verilen en kısıtlayıcı sınırdır. Bu değer 255'tir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
sysconf Örnekleri Başlangıç Dosya Sistemi Kapasite Sınırları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası