sysconf Örnekleri
Önceki sysconf Kullanımı Sonraki
sysconf Örnekleri
Önce ilgilendiğiniz parametre için bir makro tanımını sınadıktan sonra, sadece makro tanımlı değilse sysconf çağrısı yapın. Örneğin, burada sistemde iş denetimi desteği olup olmadığı sınanmaktadır:
int
have_job_control (void)
{
#ifdef _POSIX_JOB_CONTROL
 return 1;
#else
 int value = sysconf (_SC_JOB_CONTROL);
 if (value < 0)
  /* Sistem hata verdiğine göre denenecek
    başka birşey kalmadı. */
  fatal (strerror (errno));
 return value;
#endif
}
Burada ise bir sayısal sınırın değeri alınmaktadır:
int
get_child_max ()
{
#ifdef CHILD_MAX
 return CHILD_MAX;
#else
 int value = sysconf (_SC_CHILD_MAX);
 if (value < 0)
  fatal (strerror (errno));
 return value;
#endif
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
sysconf Parametreleri Başlangıç Asgari Değerler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası