sysconf Parametreleri
Önceki sysconf Kullanımı Sonraki
sysconf Parametreleri
Buradaki sembolik sabitler sysconf işlevinde parametre argümanı olarak kullanmak içindir. Değerlerin tümü tamsayı sabitlerdir (daha doğrusu, sıralı tamsayı sabitlerdir).
_SC_ARG_MAX
ARG_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_CHILD_MAX
CHILD_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_OPEN_MAX
OPEN_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_STREAM_MAX
STREAM_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_TZNAME_MAX
TZNAME_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NGROUPS_MAX
NGROUPS_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_JOB_CONTROL
_POSIX_JOB_CONTROL'un karşılığı olan bilgi.
_SC_SAVED_IDS
_POSIX_SAVED_IDS'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_VERSION
_POSIX_VERSION'un karşılığı olan bilgi.
_SC_CLK_TCK
CLOCKS_PER_SEC'in karşılığı olan bilgi. Bkz. İşlemci Zamanının Sorgulanması.
_SC_CHARCLASS_NAME_MAX
Genişletilmiş bir yerel belirtiminde bir karakter sınıf ismi için izin verilen olası en büyük uzunluğun karşılığı olan bilgi.
_SC_REALTIME_SIGNALS
_POSIX_REALTIME_SIGNALS'in karşılığı olan bilgi.
_SC_PRIORITY_SCHEDULING
_POSIX_PRIORITY_SCHEDULING'in karşılığı olan bilgi.
_SC_TIMERS
_POSIX_TIMERS'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_ASYNCHRONOUS_IO
_POSIX_ASYNCHRONOUS_IO'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_PRIORITIZED_IO
_POSIX_PRIORITIZED_IO'nun karşılığı olan bilgi.
_SC_SYNCHRONIZED_IO
_POSIX_SYNCHRONIZED_IO'nun karşılığı olan bilgi.
_SC_FSYNC
_POSIX_FSYNC'in karşılığı olan bilgi.
_SC_MAPPED_FILES
_POSIX_MAPPED_FILES'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_MEMLOCK
_POSIX_MEMLOCK'un karşılığı olan bilgi.
_SC_MEMLOCK_RANGE
_POSIX_MEMLOCK_RANGE'in karşılığı olan bilgi.
_SC_MEMORY_PROTECTION
_POSIX_MEMORY_PROTECTION'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_MESSAGE_PASSING
_POSIX_MESSAGE_PASSING'in karşılığı olan bilgi.
_SC_SEMAPHORES
_POSIX_SEMAPHORES'un karşılığı olan bilgi.
_SC_SHARED_MEMORY_OBJECTS
_POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS'in karşılığı olan bilgi.
_SC_AIO_LISTIO_MAX
_POSIX_AIO_LISTIO_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_AIO_MAX
_POSIX_AIO_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_AIO_PRIO_DELTA_MAX
Bir sürecin zamanlama önceliğinden itibaren eşzamansız G/Ç öncelik seviyesini arttırabileceği değer. Bu bir derleme anı değeri olan AIO_PRIO_DELTA_MAX'ın karşılığıdır.
_SC_DELAYTIMER_MAX
_POSIX_DELAYTIMER_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_MQ_OPEN_MAX
_POSIX_MQ_OPEN_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_MQ_PRIO_MAX
_POSIX_MQ_PRIO_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_RTSIG_MAX
_POSIX_RTSIG_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_SEM_NSEMS_MAX
_POSIX_SEM_NSEMS_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_SEM_VALUE_MAX
_POSIX_SEM_VALUE_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_SIGQUEUE_MAX
_POSIX_SIGQUEUE_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_TIMER_MAX
_POSIX_TIMER_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_PII
_POSIX_PII'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_XTI
_POSIX_PII_XTI'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_SOCKET
_POSIX_PII_SOCKET'in karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_INTERNET
_POSIX_PII_INTERNET'in karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_OSI
_POSIX_PII_OSI'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_SELECT
_POSIX_SELECT'in karşılığı olan bilgi.
_SC_UIO_MAXIOV
_POSIX_UIO_MAXIOV'un karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_INTERNET_STREAM
_POSIX_PII_INTERNET_STREAM'in karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_INTERNET_DGRAM
_POSIX_PII_INTERNET_DGRAM'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_OSI_COTS
_POSIX_PII_OSI_COTS'un karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_OSI_CLTS
_POSIX_PII_OSI_CLTS'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_PII_OSI_M
_POSIX_PII_OSI_M'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_T_IOV_MAX
T_IOV_MAX değişkeni ile ilgili değerin değeri hakkında bilgi.
_SC_THREADS
_POSIX_THREADS'in karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_SAFE_FUNCTIONS
_POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_GETGR_R_SIZE_MAX
_POSIX_GETGR_R_SIZE_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_GETPW_R_SIZE_MAX
_POSIX_GETPW_R_SIZE_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_LOGIN_NAME_MAX
_POSIX_LOGIN_NAME_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_TTY_NAME_MAX
_POSIX_TTY_NAME_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS
_POSIX_THREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_KEYS_MAX
_POSIX_THREAD_KEYS_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_STACK_MIN
_POSIX_THREAD_STACK_MIN'in karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_THREADS_MAX
_POSIX_THREAD_THREADS_MAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_ATTR_STACKADDR
_POSIX_THREAD_ATTR_STACKADDR'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_ATTR_STACKSIZE
_POSIX_THREAD_ATTR_STACKSIZE'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING
_POSIX_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING'in karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_PRIO_INHERIT
_POSIX_THREAD_PRIO_INHERIT'in karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_PRIO_PROTECT
_POSIX_THREAD_PRIO_PROTECT'in karşılığı olan bilgi.
_SC_THREAD_PROCESS_SHARED
_POSIX_THREAD_PROCESS_SHARED'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_2_C_DEV
Sistemin POSIX.2 C derleyici komutu c89'u içerip içermediği hakkında bilgi.
_SC_2_FORT_DEV
Sistemin POSIX.2 Fortran derleyici komutu fort77'yi içerip içermediği hakkında bilgi.
_SC_2_FORT_RUN
Sistemin, Fortran taşıma denetimini yorumlayacak POSIX.2 asakomutunu içerip içermediği hakkında bilgi.
_SC_2_LOCALEDEF
Sistemin POSIX.2 localedef komutunu içerip içermediği hakkında bilgi.
_SC_2_SW_DEV
Sistemin ar, make ve strip POSIX.2 komutlarını içerip içermediği hakkında bilgi.
_SC_BC_BASE_MAX
bc aracındaki azami obase değeri hakkında bilgi.
_SC_BC_DIM_MAX
bc aracındaki bir dizinin azami boyutu hakkında bilgi.
_SC_BC_SCALE_MAX
bc aracındaki azami scale değeri hakkında bilgi.
_SC_BC_STRING_MAX
bc aracındaki bir dizge sabitin azami uzunluğu hakkında bilgi.
_SC_COLL_WEIGHTS_MAX
Bir yerelin karşılaştırma dizilimlerini tanımlamakta kullanılması gerekebilen azami önem sayısı hakkında bilgi.
_SC_EXPR_NEST_MAX
expr aracı kullanıldığında parantezler içine alınarak iç içe kullanılabilecek ifadelerin azami sayısı hakkında bilgi.
_SC_LINE_MAX
POSIX.2 metin araçları ile işlenebilecek bir metin satırının azami uzunluğu hakkında bilgi.
_SC_EQUIV_CLASS_MAX
Yerel tanımında LC_COLLATE kategorisinin order anahtar sözcüğünün bir girdisine atanabilecek azami önem sayısı hakkında bilgi. GNU C kütüphanesi halen yerel tanımlarını desteklememektedir.
_SC_VERSION
Kütüphanenin ve çekideğin desteklediği POSIX.1 sürüm numarası hakkında bilgi.
_SC_2_VERSION
Sistem araçlarının desteklediği POSIX.2 sürüm numarası hakkında bilgi
_SC_PAGESIZE
Makinenin sanal bellek sayfası genişliği hakkında bilgi. getpagesize işlevi de bu bilgi ile döner; bkz.Bellek Parametrelerinin Sorgulanması.
_SC_NPROCESSORS_CONF
Yapılandırılmış işlemci sayısı hakkında bilgi.
_SC_NPROCESSORS_ONLN
Kullanılabilir işlemci sayısı hakkında bilgi.
_SC_PHYS_PAGES
Sistemdeki fiziksel bellek sayfalarının sayısı hakkında bilgi.
_SC_AVPHYS_PAGES
Sistemdeki kullanılabilir fiziksel bellek sayfalarının sayısı hakkında bilgi.
_SC_ATEXIT_MAX
atexit ile sonlanma sırasında çalışmak üzere kaydedilecek işlevlerin sayısı hakkında bilgi; bkz. Çıkışta Temizlik.
_SC_XOPEN_VERSION
_XOPEN_VERSION'un karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_XCU_VERSION
_XOPEN_XCU_VERSION'un karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_UNIX
_XOPEN_UNIX'in karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_REALTIME
_XOPEN_REALTIME'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_REALTIME_THREADS
_XOPEN_REALTIME_THREADS'in karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_LEGACY
_XOPEN_LEGACY'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_CRYPT
_XOPEN_CRYPT'in karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_ENH_I18N
_XOPEN_ENH_I18N'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_SHM
_XOPEN_SHM'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_XPG2
_XOPEN_XPG2'nin karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_XPG3
_XOPEN_XPG3'ün karşılığı olan bilgi.
_SC_XOPEN_XPG4
_XOPEN_XPG4'ün karşılığı olan bilgi.
_SC_CHAR_BIT
char türünde bir değişkendeki bit sayısı hakkında bilgi.
_SC_CHAR_MAX
char türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_CHAR_MIN
char türünde bir değişkende saklanabilecek asgari değer hakkında bilgi.
_SC_INT_MAX
int türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_INT_MIN
int türünde bir değişkende saklanabilecek asgari değer hakkında bilgi.
_SC_LONG_BIT
long int türünde bir değişkendeki bit sayısı hakkında bilgi.
_SC_WORD_BIT
bir yazmaç sözcüğü değişkenindeki bit sayısı hakkında bilgi.
_SC_MB_LEN_MAX
Bir geniş karakter değerinin çok baytlı gösteriminin azami uzunluğu.
_SC_NZERO
Sıfır öncelikli süreçlerin öncelik seviyesini dahili olarak ifade etmekte kullanılan değer hakkında bilgi.
SC_SSIZE_MAX
ssize_t türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_SCHAR_MAX
signed char türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_SCHAR_MIN
signed char türünde bir değişkende saklanabilecek asgari değer hakkında bilgi.
_SC_SHRT_MAX
short int türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_SHRT_MIN
short int türünde bir değişkende saklanabilecek asgari değer hakkında bilgi.
_SC_UCHAR_MAX
unsigned char türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_UINT_MAX
unsigned int türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_ULONG_MAX
unsigned long int türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_USHRT_MAX
unsigned short int türünde bir değişkende saklanabilecek azami değer hakkında bilgi.
_SC_NL_ARGMAX
NL_ARGMAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NL_LANGMAX
NL_LANGMAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NL_MSGMAX
NL_MSGMAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NL_NMAX
NL_NMAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NL_SETMAX
NL_SETMAX'ın karşılığı olan bilgi.
_SC_NL_TEXTMAX
NL_TEXTMAX'ın karşılığı olan bilgi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sysconf Tanımı Başlangıç sysconf Örnekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası