Sysconf Tanımı
Önceki sysconf Kullanımı Sonraki
Sysconf Tanımı
long int sysconf
(int parametre)
işlev
Bu işlem çalışma anı sistem parametrelerini sorgulamak için kullanılır. parametre argümanı olarak aşağıda listelenen _SC_ sembollerinden biri kullanılır.
İşlevin normal dönüş değeri işlevden istediğiniz değerdir. -1 değeri dönmüşse bu gerçeklemenin böyle bir sınır içermediğini belirtebileceği gibi bir hata durumunu da gösterebilir.
Aşağıdaki errno hata durumu bu işlev için tanımlanmıştır:
EINVAL
parametre değeri geçersiz
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
sysconf Kullanımı Başlangıç sysconf Parametreleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası