POSIX'in Hangi Sürümü Var?
Önceki XXXI. Oylum - Sistem Yapılandırma Parametreleri Sonraki
POSIX'in Hangi Sürümü Var?
long int _POSIX_VERSION
makro
Bu sabit gerçeklemenin uyumlu olduğu POSIX.1 standardının sürümünü ifade eder. 1995 POSIX.1 standardına uyumlu bir gerçekleme için bu değer 199506L tamsayısıdır.
Herhangi bir POSIX sisteminde _POSIX_VERSION unistd.h dosyasında tanımlıdır.
Kullanım Bilgisi
unistd.h başlık dosyasını yazılımınıza dahil ederek _POSIX_VERSION tanımlı mı diye bir sınama yapmaya çalışmayın. POSIX olmayan bir sistemde unistd.h dosyası olmayacağından bu sınama başarısız olacaktır. Hedef sisteminizin POSIX desteği olup olmadığını ya da unistd.h dosyasının mevcut olup olmadığını gerektiği gibi sınayacak bir yöntem bilinmemektedir.
GNU C derleyicisi hedef sistem bir POSIX sistemi ise __POSIX__ sembolünü tanımlar. POSIX sistemlerde defined (__POSIX__) sınamasını diğer derleyicileri kullanıyorsanız yapmayın.
long int _POSIX2_C_VERSION
makro
Bu sabit kütüphanede ve sistem çekirdeğinde desteklenen POSIX.2 standardının sürümünü ifade eder. Bu değer, standardın resmen yayınlandığı yılı ve ayı belirten bir numara olduğundan bunun POSIX.2 standardının ilk sürümü olup olmadığı bilinemez.
Bu sembolün değeri sistemde kurulu araçlar hakkında hiçbir bilgi vermez.
Kullanım Bilgisi
Bu makroyu POSIX.1 sistem kütüphanesinde POSIX.2 desteği de olup olmadığını sınamak için kullanabilirsiniz. Herhangi bir POSIX sistemi unistd.h dosyasını içerir, dolayısıyla bu dosyayı içeren bir sistemde defined (_POSIX2_C_VERSION) sınamasını yapabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sistem Seçenekleri Başlangıç sysconf Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası