Kavramlar Dizini
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Kavramlar Dizini

Semboller

4.n BSD Unix:   Berkeley Unix

A

açış anı eylem seçenekleri:   Açış Anı Seçenekleri
adres alanı:   Bellek Altsistemi,   Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü
ağ bayt sırası:   Bayt Sırası Dönüşümü
ağ isimlerini ağ numaralarına dönüştürme:   Ağ İsimleri Veritabanı
ağ numaralarını ağ isimlerine dönüştürme:   Ağ İsimleri Veritabanı
ağ numarası:   Kısaca Konak Adresleri
ağ protokolü:   Soket Kavramları
ağ veritabanı:   Ağ İsimleri Veritabanı
Ağgrubu:   Ağgrubu Verisi
aidiyet:   Bir Sürecin Aidiyeti
akım yönlenimi:   Akımların Açılması
akımlar
açılması:   Akımların Açılması
blok G/Ç:   Blok Girişi ve Çıkışı
boşaltma:   Tamponların Boşaltılması
C++:   Akımlar ve Uluslararasılaştırma
dizgelerle G/Ç için:   Dizge Akımları
dosya sonu:   Dosya Sonu ve Hatalar
dosya tanıtıcıların elde edilmesi:   Tanıtıcılar ve Akımlar
dosya tanıtıcılarla karıştırılırsa:   Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri
dosyalarda konumlama:   Dosyalarda Konumlama
ikilik:   İkilik ve Metin Akımları
ikilik G/Ç:   Blok Girişi ve Çıkışı
kapatılması:   Akımların Kapatılması
konumlama:   Dosyalarda Konumlama
metin:   İkilik ve Metin Akımları
okuma
biçimli:   Biçimli Girdi
bloklar:   Blok Girişi ve Çıkışı
tek karakter:   Karakter Girdilerinin Alınması
özel:   Kendi Özel Akımlarınızı Oluşturun
kanca işlevler:   Özel Akım Kanca İşlevleri
satır tamponlu:   Tamponlama Kavramları
soketler:   Soket Kavramları
standart:   Standart Akımlar
standart çıktı:   Standart Akımlar
standart girdi:   Standart Akımlar
standart hata:   Standart Akımlar
tamamen tamponlu:   Tamponlama Kavramları
tamponlama:   Akım Tamponlama
seçimi:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
tamponlanmamış:   Tamponlama Kavramları
temizlenmesi:   İlintili Kanallar
yazma
biçimli:   Biçimli Çıktı
bloklar:   Blok Girişi ve Çıkışı
tek karakter:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
yönlenim:   Akımların Açılması,   Akımlar ve Uluslararasılaştırma
alan adı:   Konak İsimlendirmesi
Alan Adı Sistemi:   Konak İsimlendirmesi
alarm:   Bir Alarmın Ayarlanması
ayarlanması:   Bir Alarmın Ayarlanması
alloca işlevi:   Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama
alloca kullanmama sebepleri:   alloca İşlevinin Götürüleri
allocating pseudo-terminals:   Uçbirimsilerin Ayrılması
alt süreç
boru oluşturma:   Bir Alt Sürece Boru Hattı
G/Ç filtreleme:   Bir Alt Sürece Boru Hattı
altkabuk:   Kabuğun İlklendirilmesi
anahtar sözcükler:   Anahtar Sözcükler
arama işlevleri
dizgelerde:   Arama İşlevleri
dizilerde:   Dizi Arama İşlevleri
argc (yazılım argümanlarının sayısı):   Yazılım Argümanları
argp
error messages:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
kullanım iletileri:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
sözdizimi hatası iletileri:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
argp (yazılım argümanları çözümleyici):   Argp
argp ile argüman çözümleme:   Argp
argp ile seçenek çözümleme:   Argp
argp parser functions:   Argp Çözümleyici İşlevleri
ARGP_HELP_FMT ortam değişkeni:   Argp Arayüzünün Kişiselleştirmesi
argüman vektörleri:   Argz ve Envz Vektörleri
argv (yazılım argümanları vektörü):   Yazılım Argümanları
argz vektörleri:   Argz ve Envz Vektörleri
aritmetik yorumlama:   Sözcük Yorumlama Katmanları
artalan işi:   İş Denetimi Kavramları
başlatılması:   Önalan ve Artalan

B

backtrace_fd:   Köken Arama Listeleri
backtrace_symbols:   Köken Arama Listeleri
bağ:   Dizinler
bağlantı:   Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması
bağlantıların kabul edilmesi:   Bağlantıların Kabul Edilmesi
bağlantının başlatılması:   Bir Bağlantının Oluşturulması
bağlar
sabit:   Sabit Bağlar
sembolik:   Sembolik Bağlar
bantdışı veri:   Bantdışı Veri Aktarımı
basit zaman:   Mutlak Zaman
başlık dosyaları:   Başlık Dosyaları
bayt akımları:   Soket Kavramları
bayt sırası
ağ bayt sırası:   Bayt Sırası Dönüşümü
anlamlı bayt başta (big-endian):   Bayt Sırası Dönüşümü
anlamlı bayt sonda (little-endian):   Bayt Sırası Dönüşümü
dönüşüm:   Bayt Sırası Dönüşümü
konak bayt sırası:   Bayt Sırası Dönüşümü
bekletme karakteri:   Sinyal Gönderen Karakterler
bekleyen sinyallerin sınanması:   Bekleyen Sinyallerin Sınanması
bellek
atıştırma:   Bellek Altsistemi
ayırma:   Süreç Belleği Kavramları
durağan:   C Yazılımlarında Bellek Ayırma
hata ayıklama:   Bellek Ayırmada Hata Ayıklama
istatistikler:   malloc ile Bellek Ayırma İstatistikleri
kancalar:   Bellek Ayırma Kancaları
malloc ile:   Özdevimli Olarak Basit Bellek Ayırma
özdevimli:   Özdevimli Bellek Ayırma
özdevinimli:   C Yazılımlarında Bellek Ayırma
bellek sayfası:   Bellek Altsistemi
fiziksel:   Bellek Altsistemi
kilitleme:   Sayfaların Kilitlenmesi
malloc ile ayrılan bloğun boyunun değiştirilmesi:   Bir Bellek Bloğunun Boyutunun Değiştirilmesi
özgür ayırma:   Özgür Bellek Ayırma
paylaşımlı:   Bellek Altsistemi
perde (break):   Veri Bölütünün Boyunun Değiştirilmesi
sayfalama hatası
yazma sırasında kopyalama:   Kilitli Bellekler Hakkında
serbest bırakma:   Süreç Belleği Kavramları
malloc ile ayrılan:   malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması
özdevinimli:   Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama
veri bölütü:   Veri Bölütünün Boyunun Değiştirilmesi
yığın (heap)
tutarlılık denetimi:   Yığın Bellek Tutarlılık Denetimi
bellek ayırma:   Sanal Bellek Ayırma ve Sayfalama
bellek eşlemli dosya:   Süreç Belleği Kavramları
bellek eşlemli G/Ç:   Süreç Belleği Kavramları
Berkeley Unix:   Berkeley Unix
biçimli çıktı
biçim dizgesi:   Biçimli Çıktı
çıktı dönüşüm belirteçleri:   Çıktı Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
dönüşüm belirteci:   Çıktı Dönüşüm Sözdizimi
dönüşüm belirtimleri:   Biçimli Çıktılamanın Temelleri
yenisini tanımlama:   printf İşlevinin Özelleştirilmesi
en küçük alan genişliği:   Çıktı Dönüşüm Sözdizimi
hassasiyet:   Çıktı Dönüşüm Sözdizimi
im karakteri:   Çıktı Dönüşüm Sözdizimi
özelleştirilmesi:   printf İşlevinin Özelleştirilmesi
şablon dizge:   Biçimli Çıktı
şablon dizgesinin çözümlenmesi:   Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi
tür değiştirme karakteri:   Çıktı Dönüşüm Sözdizimi
biçimli girdi
biçim dizgesi:   Biçimli Girdi
dönüşüm belirtimleri:   Biçimli Girdi Okumanın Temelleri
en büyük alan genişliği:   Girdi Dönüşüm Sözdizimi
eşleşme hatası:   Biçimli Girdi Okumanın Temelleri
girdi dönüşüm belirteçleri:   Girdi Dönüşüm Belirteçlerinin Listesi
im karakteri
*:   Girdi Dönüşüm Sözdizimi
a:   Girdi Dönüşüm Sözdizimi
şablon dizge:   Biçimli Girdi
tür değiştirici karakter:   Girdi Dönüşüm Sözdizimi
biçimli iletiler:   Biçimli İletiler
big-endian:   Bayt Sırası Dönüşümü
bildirim (tanımlama karşılaştırmalı olarak):   Başlık Dosyaları
bir sürecin öldürülmesi:   Başka Bir Sürece Sinyal Gönderme
bölüt çatışması:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
bölütler:   Süreç Belleği Kavramları
metin:   Süreç Belleği Kavramları
veri:   Süreç Belleği Kavramları
yığıt:   Süreç Belleği Kavramları
boru:   Borular ve FIFOlar
açılması:   Bir Borunun Oluşturulması
alt sürece:   Bir Alt Sürece Boru Hattı
oluşturulması:   Bir Borunun Oluşturulması
borular
süreçler arası haberleşme:   Bir Borunun Oluşturulması
boş gösterici sabiti (NULL makrosu):   Boş Gösterici Sabiti
bozuk zaman:   Mutlak Zaman
BSD Unix:   Berkeley Unix
BSD uyumluluk kütüphanesi:   Özellik Sınama Makroları,   Süreç Grubu İşlevleri
butterfly:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri

Ç

çalışan yazılımın ismi:   Hata İletileri
çalışma dizini:   Çalışma dizini
çalışma hızı:   Sayfalar Neden Kilitlenir?
çalıştırılabilir dosya:   Süreç Belleği Kavramları
çekirdek başlık dosyaları:   GNU/Linux Sistemlere Özgü Tavsiyeler
çekirdek çağrıları:   Sistem Çağrıları
çerçeve
gerçek bellek:   Süreç Belleği Kavramları
sayfa:   Süreç Belleği Kavramları
çerezler
özel akımlarda:   Özel Akımlar ve Çerezler
çıkış durum değeri:   Yazılımın Sonlandırılması
çıkış dururmu:   Çıkış Durumu
çıkıyorum sinyali:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
çok evreli yazılımlar:   Akımlar ve Evreler
çokbaytlı karakter:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş

D

dağıtma-toplama:   G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama
dahili gösterim:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
datagramlar
aktarılması:   Datagramların Gönderilmesi
alınması:   Datagramların Alınması
dtagram soketi:   Datagram Soket İşlemleri
gönderilmesi:   Datagramların Gönderilmesi
değişken boyutlu diziler:   GNU C Değişken Boyutlu Dizileri
değişken boyutlu özdevinimli saklama:   Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama
değişken ikamesi:   Sözcük Yorumlama Katmanları
değişkin işlev:   Değişkin İşlevler
argümanlara erişim:   Argüman değerlerinin Alınması
argüman sayısı:   Aktarılan Argümanların Sayısı
bildirim:   Değişkin İşlevlerin Çağrılması
çağırma:   Değişkin İşlevlerin Çağrılması
prototipleri:   Değişen Sayıda Argüman için Sözdizimi
denetçi süreç:   Bir Sürecin Denetim Uçbirimi
denetim evresi:   Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü
denetim uçbirimi,   İş Denetimi Kavramları
belirtilmesi:   Açış Anı Seçenekleri
erişim:   Denetim Uçbirimine Erişim
saptanması:   Denetim Uçbiriminin İsimlendirilmesi
derleme:   GNU Libc'nin Yapılandırılması ve Derlenmesi
DISCARD karakteri:   Diğer Özel Karakterler
dizge akımı:   Dizge Akımları
dizge arama işlevleri:   Arama İşlevleri
dizge dizileri
boş karakter ayraçlı:   Argz ve Envz Vektörleri
dizge karşılaştırma işlevleri:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
dizgeler:   Süreç Belleği Kavramları,   Dizgelerle İlgili Kavramlar
ayrılan boyut:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
boş geniş karakter:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
boş karakter:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
boyutu:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
çokbaytlı karakter dizgeleri:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
dizge sabitler:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
dizge uzunluğu:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
dizgeciklere bölme:   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
ekleme:   Kopyalama ve Birleştirme
geniş karakterli:   Dizgelerle İlgili Kavramlar,   Dizgelerle İlgili Kavramlar
görünümleri:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
kopyalama:   Kopyalama ve Birleştirme
tek baytlı - çok baytlı:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
uzunluğu:   Dizgelerle İlgili Kavramlar
dizgeleri yerele özgü karşılaştırma işlevleri:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
dizgeyi yerelin karakter sıralamasına dönüştürme:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
dizi karşılaştırma işlevleri:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
dizi ve dizgelerin karşılaştırması:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
diziler
arama işlevleri:   Dizi Arama İşlevleri
ikilik arama işlevleri:   Dizi Arama İşlevleri
kopyalama:   Kopyalama ve Birleştirme
sıralama işlevi:   Dizi Sıralama İşlevi
dizin:   Dizinler
dizin akımı:   Dizinlere Erişim
dizinler
çalışma dizini:   Çalışma dizini
dizin ağacı:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
erişim:   Dizinlere Erişim
hiyerarşik:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
oluşturulması:   Dizinlerin Oluşturulması
sabit bağlar:   Sabit Bağlar
sembolik bağlar:   Sembolik Bağlar
silinmesi:   Dosyaların Silinmesi
DNS:   Konak İsimlendirmesi
DNS sucusu hizmetdışı:   NSS Yapılandırmasındaki Eylemler
dönem:   Zaman Kavramları
dosya ismi dönüşüm seçenekleri:   Açış Anı Seçenekleri
beklemeden açma:   Açış Anı Seçenekleri
denetim uçbirimi:   Açış Anı Seçenekleri
dosyayı açarken oluşturma:   Açış Anı Seçenekleri
dosya kilitleri:   Dosya Kilitleri
ayrıcalıklı kilit:   Dosya Kilitleri
kayıt kilitleme:   Dosya Kilitleri
okuma kilidi:   Dosya Kilitleri
paylaşımlı kilit:   Dosya Kilitleri
yazma kilidi:   Dosya Kilitleri
dosya tanıtıcılar
açılması:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
akımlara dönüştürülmesi:   Tanıtıcılar ve Akımlar
akımlarla karıştırılırsa:   Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri
bir dosyanın okunması:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
bir dosyaya yazmak:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
çoğullanması:   Tanıtıcıların Çoğullanması
denetim işlemleri:   Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
dosya durum seçenekleri:   Dosya Durum Seçenekleri
dosyada konumlama:   Dosya Konumu İlkeli
dosyasonu:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
girdi ve çıktının beklenmesi:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
girdi ve çıktının yönlendirilmesi:   Tanıtıcıların Çoğullanması
kapatılması:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
seçenekler:   Dosya Tanıtıcı Seçenekleri
close-on-exec:   Dosya Tanıtıcı Seçenekleri
select işlevi:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
sinyallerle sürülen girdi:   Sinyallerle Sürülen Girdi
soysal G/Ç denetim işlemleri:   Soysal G/Ç Denetim İşlemleri
standart dosya tanıtıcılar:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart çıktı:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart girdi:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart hata:   Tanıtıcılar ve Akımlar
tanıtıcı kümeleri:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
dosyaismi yorumlaması:   Sözcük Yorumlama Katmanları
dosyalar
açılması:   Girdi/Çıktı Kavramları
akımlar:   Akımlar (Streams)
bir dizinden okunması:   Dizinlere Erişim
bir gruba aidiyeti:   Dosya İyeliği
bir kullanıcıya ait olmak:   Dosya İyeliği
çalışma dizini:   Çalışma dizini
çok isimli:   Sabit Bağlar
değişiklik zamanı
dosya içeriği için:   Dosya Zamanları
dosya öznitelikleri için:   Dosya Zamanları
delikler:   Dosya Konumu İlkeli
dizin girdileri:   Dizinler
dizinlere erişim:   Dizinlere Erişim
dosya göstericisi:   Akımlar (Streams)
dosya ismi bileşeni:   Dizinler
dosya ismi çözümlemesi:   Dosya İsmi Çözümlemesi
dosya ismi hataları:   Dosya İsmi Hataları
dosya konumu:   Dosyada Konumlama
durumları:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
ekleme erişimli:   Dosyada Konumlama
erişim:   Süreç Belleği Kavramları
erişim bitleri:   Erişim İzinleri için Kip Bitleri
erişim izinleri:   Erişim İzinleri
setuid yazılımlar:   Dosya Erişim İzinlerinin Sınanması
sınanması:   Dosya Erişim İzinlerinin Sınanması
erişim zamanı:   Dosya Zamanları
göreli dosya ismi:   Dosya İsmi Çözümlemesi
isim değişikliği:   Dosya İsimlerinin Değiştirilmesi
isimleri:   Dosya İsimleri
kanallar:   Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri
kök dizin:   Dosya İsmi Çözümlemesi
mutlak dosya ismi:   Dosya İsmi Çözümlemesi
oluşturma maskesi:   Dosya İzinlerinin Atanması
özel dosyalar
oluşturulması:   Özel Dosyaların Oluşturulması
öznitelikleri:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
rasgele erişim:   Dosyada Konumlama
sabit bağlar:   Sabit Bağlar
sahiplik:   Dosya İyeliği
seçenekler
açış anı eylemleri:   Açış Anı Seçenekleri
dosya ismi dönüşümü:   Açış Anı Seçenekleri
beklemeden açma:   Açış Anı Seçenekleri
denetim uçbirimi:   Açış Anı Seçenekleri
dosyayı açarken oluşturma:   Açış Anı Seçenekleri
sembolik bağlar:   Sembolik Bağlar
seyrek:   Dosya Konumu İlkeli
silinmesi:   Dosyaların Silinmesi
sıralı erişim:   Dosyada Konumlama
üst dizin:   Dosya İsmi Çözümlemesi
yapışkan bit:   Erişim İzinleri için Kip Bitleri
DSUSP karakter:   Sinyal Gönderen Karakterler
durağan saklama sınıfı:   C Yazılımlarında Bellek Ayırma
durdurma karakteri:   Sinyal Gönderen Karakterler
durdurma sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
durmuş iş:   İş Denetimi Kavramları
saptanması:   İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması
sürdürülmesi:   Duran İşlerin Sürdürülmesi
durum kodları:   Hata Bildirme
durumsal:   Durumun saklanması,   Dizge Dönüşümleri,   Soysal Dönüşüm Arayüzü,   iconv modül arayüzleri

E

EBCDIC:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
EINTR
kesmeye uğratılan ilkellerin yeniden başlatılması:   Sinyallerle Kesilen İlkeller
ek grup kimlikleri:   Bir Sürecin Aidiyeti
eniyileme:   Hızlı Kod mu, Küçük Kod mu Tercih Edilir?
NSS:   NSS Yapılandırma Dosyası için İpuçları
envz vektörleri (ortam dizgeleri dizisi):   Argz ve Envz Vektörleri
EOF karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
EOL karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
EOL2 karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
ERASE karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
errno:   Sistem Çağrıları
eşlik sınaması:   Girdi Kipleri
eşzamanlama:   G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması,   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
/etc/hostname:   Konak İsimlendirmesi
/etc/nsswitch.conf:   NSS Yapılandırma Dosyası
etkin grup kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti
etkin kullanıcı kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti
EUC:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
EUC-JP:   glibc iconv Gerçeklemesi
evreler:   Akımlar ve Evreler
evresel işlevler:   Sinyal İşleme ve Evresel Olmayan İşlevler
evresel NSS işlevleri:   NSS Modüllerinin İsimlendirme Şeması
exec işlevleri:   Bir Dosyanın Çalıştırılması

F

fcntl işlevi:   Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
FIFO ile süreçler arası haberleşme:   FIFO Özel Dosyaları
FIFO özel dosyası:   Borular ve FIFOlar
oluşturulması:   FIFO Özel Dosyaları
fiziksel adres:   Bellek Altsistemi
FQDN:   Konak İsimlendirmesi

G

gcvt_r:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
geçici kesme durumu:   Girdi Kipleri
gecikmeli bekletme karakteri:   Sinyal Gönderen Karakterler
gencat uygulaması:   İleti Kataloğu Dosyalarının Üretilmesi
genelleme:   Genelleme
geniş karakter:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
gerçek grup kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti
gerçek kullanıcı kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti
gerçek sayılar
türün genişliği:   Gerçek Sayı Türü Makroları
gerçek sayıların bit gösterimi
gizli bit:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
hassasiyet:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
IEEE:   IEEE Gerçek Sayı Gösterimleri
işaret biti:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
ondalık kısım:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
taban:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
üstel kısım:   Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar
gerçek zamanlı işlemler:   Sayfalar Neden Kilitlenir?
girdi
bekleme:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
çoğullama:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
çok sayıda dosyadan:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
girdiye öncesinden bakış:   Okunmamış Yapmak
girdiyi geri itme:   Okunmamış Yapmak
Gregoryen takvimi:   Mutlak Zaman
grup ismi:   Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
grup ismi ile grup kimliği arasında dönüşüm:   Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
grup kimliği:   Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
grup listesinin taranması:   Grup Listesinin Taranması
grup veritabanı:   Grup Veritabanı

H

hata
bildirme:   Hata Bildirme
hata kodları:   Hata Bildirme
hatalar
matematiksel:   Hataların Matematiksel İşlevlerce Raporlanması
hataların bildirilmesi:   Hata Bildirme
hataların raporlanması:   Yazılım Hatalarının Raporlanması
hayalet işlevler
makro olarak tanımlama:   Makro Olarak Tanımlanmış İşlevler
makroların kaldırılması:   Makro Olarak Tanımlanmış İşlevler
makroların silinmesi:   Makro Olarak Tanımlanmış İşlevler
hizalama
malloc ile:   Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması
hızlı sıralama işlevleri
dizilerde:   Dizi Sıralama İşlevi
HOME ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri

İ

iletişim tarzı
soketler:   Soket Kavramları
ilkeller
kesme:   Sinyallerle Kesilen İlkeller
imkansız olaylar:   Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
inode number:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
İnternet
konak adresleri:   Kısaca Konak Adresleri
İnternet adresleri
standart noktalı gösterim:   Kısaca Konak Adresleri
İnternet namespace, for sockets:   İnternet İsim Alanı
iş denetimi:   İş Denetimi
durmuş iş
saptanması:   İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması
sürdürülmesi:   Duran İşlerin Sürdürülmesi
etkinleştirme:   Kabuğun İlklendirilmesi
işlevleri:   İş Denetimi İşlevleri
sonlandırılmış iş
saptanması:   İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması
iş denetimi isteğe bağlıdır:   İş Denetimi İsteğe Bağlıdır
isim alanı:   Anahtar Sözcükler
isim hizmetleri:   Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi
işlemci
öncelik:   Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
zamanlama
gerçek zamanlı:   Mutlak Öncelik
işlemci süresi:   Zaman Kavramları,   İşlemci Süresinin Sorgulanması
işlemci zamanı:   Zaman Kavramları,   İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi,   İşlemci Süresinin Sorgulanması
işlerin başlatılması:   İşlerin Başlatılması
işlevler
argüman terfisi:   Değişkin İşlevlerin Çağrılması
argümanlar
aktarılanlar kaç tane:   Aktarılan Argümanların Sayısı
değişen sayıda:   Değişkin İşlevler
değişkin işlevlerde:   Argüman değerlerinin Alınması
isteğe bağlı:   Değişkin İşlevler
değişkin:   Değişkin İşlevler
prototipler
değişkin:   Değişen Sayıda Argüman için Sözdizimi
isteğe bağlı POSIX özellikleri:   Sistem Seçenekleri
istemci:   Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması

J

Jülyen takvimi:   Mutlak Zaman

K

kabuk:   İş Denetimi Kavramları
kabukta sözcük yorumlama:   Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama
kanallar:   Akımlarla Tanıtıcıları Karıştırmanın Tehlikeleri
bağımsız:   Bağımsız Kanallar
ilintili:   İlintili Kanallar
kapasite sınırları
POSIX:   Genel Sınırlar
karakter niteleyiciler:   Karakterlerin Sınıflandırılması
karakter sınaması:   Karakterlerin Sınıflandırılması
karakterler
alfabetik:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
alfasayısal:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
ASCII:   Karakterlerin Sınıflandırılması
basılabilir:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
boşluk:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
boşluk karakterleri:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
büyük harf:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
büyük-küçük harf dönüşümleri:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri,   Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
çizgesel:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
denetim:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
küçük harf:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
noktalama işaretleri:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
sayısal
onaltılık:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
onluk:   Karakterlerin Sınıflandırılması,   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
karakterlerin okunmamış yapılması:   Okunmamış Yapmak
karakterlerin sınıflandırılması:   Karakterlerin Sınıflandırılması
kararılık denetimi:   Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
kararlı sıralama:   Dizi Sıralama İşlevi
karmaşık sayılar
analizi:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
eşlenikleri:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
izdüşümleri:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
karşılaştırma işlevleri:   Karşılaştırma İşlevinin Tanımlanması
kayıtlı grup kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?
kayıtlı kullanıcı kimliği:   Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?
kesin sınır:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
kesmeye uğratılan ilkeller:   Sinyallerle Kesilen İlkeller
kesmeye uğratılan ilkellerin yeniden başlatılması:   Sinyallerle Kesilen İlkeller
KILL karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
köken arama:   Köken Arama Listeleri
komut ikamesi:   Sözcük Yorumlama Katmanları,   Sözcük Yorumlama Katmanları
komut satırı argümanları:   Yazılım Argümanları
çözümleme:   Yazılım Argümanlarının Çözümlenmesi
sözdizimi:   Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
konak adresleri
internet:   Kısaca Konak Adresleri
konak adreslerini konak isimlerine dönüştürme:   Konak İsimleri
konak isimlerini adreslere dönüştürme:   Konak İsimleri
konak ismi:   Konak İsimlendirmesi
konak veritabanı:   Konak İsimleri
Korn Kabuğu:   Dosya İsmi Kalıpları
kullanıcı hesapları veritabanı:   Kullanıcı Hesapları Veritabanı
kullanıcı ismi:   Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
kullanıcı kimliği:   Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
saptanması:   Oturumu Açan Kim?
kullanıcı kimlik ile kullanıcı ismi arasında dönüşüm:   Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
kullanıcı listesinin taranması:   Kullanıcı Listesinin Taranması
kullanıcı veritabanı:   Kullanıcı Veritabanı
kullanım sınırları:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
kuraldışı komut:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
kurulum:   C Kütüphanesinin Kurulması
kurulum araçları:   Derleme için Önerilen Araçlar
kütüphane:   Giriş

L

LANG ortam değişkeni:   catgets İşlevleri,   Standart Ortam Değişkenleri
LC_ALL ortam değişkeni:   catgets İşlevleri,   Standart Ortam Değişkenleri
LC_COLLATE ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
LC_CTYPE ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
LC_MESSAGES ortam değişkeni:   catgets İşlevleri,   Standart Ortam Değişkenleri
LC_MONETARY ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
LC_NUMERIC ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
LC_TIME ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
leap second:   Yerel Zaman
libc5'ten yükseltme:   GNU/Linux Sistemlere Özgü Tavsiyeler
limit:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
little-endian:   Bayt Sırası Dönüşümü
LNEXT karakteri:   Diğer Özel Karakterler
LOGNAME ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
longjmp:   alloca İşlevinin Getirileri

M

main işlevi:   Yazılım Argümanları
makine adı:   Konak İsimlendirmesi
makrolar:   Yığınak İşlevleri ve Makroları
malloc hata ayıklayıcısı:   Bellek Ayırmada Hata Ayıklama
malloc işlevi:   Özgür Bellek Ayırma
matematik
Bessel işlevleri:   Özel İşlevler
gamma işlevleri:   Özel İşlevler
hatalar:   Matematiksel İşlevlerde Hatalar
hiperbolik işlevler:   Hiperbolik İşlevler
karmaşık sayılarla:   Hiperbolik İşlevler
karekök işlevi:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logaritmik işlevler:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
karmaşık sayılarla:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
özel işlevler:   Özel İşlevler
pi (trigonometrik sabit):   Trigonometrik İşlevler
sabitler:   Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler
ters hiperbolik işlevler:   Hiperbolik İşlevler
karmaşık sayılarla:   Hiperbolik İşlevler
trigonometrik işlevler:   Trigonometrik İşlevler
karmaşık sayılarla:   Trigonometrik İşlevler
ters işlevler:   Ters Trigonometrik İşlevler
ters karmaşık işlevler:   Ters Trigonometrik İşlevler
üstel işlevler:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
karmaşık sayılarla:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
mevcut sınır:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
MIN termios değeri:   Kuralsız Girdi
modem bağlantı kesmesi:   Denetim Kipleri
modem durum satırları:   Denetim Kipleri
mutlak öncelik:   Mutlak Öncelik
mutlak zaman:   Zaman Kavramları
yerel zaman:   Yerel Zaman
mutlak zaman başlangıcı [İng: epoch]:   Basit Zaman

O

olağandışılık:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
gerçek sayılarda:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
onaltılık rakamlar:   Karakterlerin Sınıflandırılması
ondalık ayraç:   Soysal Sayısal Biçimleme Parametreleri
onluk rakamlar:   Karakterlerin Sınıflandırılması
ortam:   Ortam Değişkenleri
erişim:   Ortama Erişim
sunum:   Ortama Erişim
ortam değişkenleri:   Ortam Değişkenleri
standart:   Standart Ortam Değişkenleri
ev dizini:   Standart Ortam Değişkenleri
ortam vektörleri
boş karakter ayraçlı:   Argz ve Envz Vektörleri
oturum:   İş Denetimi,   İş Denetimi Kavramları
oturum açma ismi:   Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
saptanması:   Oturumu Açan Kim?
oturum lideri:   İş Denetimi Kavramları

Ö

öksüz süreç grubu:   Öksüz Süreç Grubu
önalan işi:   İş Denetimi Kavramları
başlatılması:   Önalan ve Artalan
öncelik
işlemci önceliği:   Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
mutlak:   Mutlak Öncelik
süreç önceliği:   Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
önem derecesi:   Biçimli İletilerin Basılması,   Önem Derecelerinin Eklenmesi
öntanımlı argüman terfileri:   Değişkin İşlevlerin Çağrılması
öteleme durumu:   Durumun saklanması
özdevimli saklama sınıfı:   C Yazılımlarında Bellek Ayırma
özel akımlar:   Kendi Özel Akımlarınızı Oluşturun
özel dosyalar:   Özel Dosyaların Oluşturulması
özellik sınama makroları:   Özellik Sınama Makroları
özkaynak sınırları:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması

P

paket:   Soket Kavramları
para sembolü:   Para sembolünün Basılması
parametre terfileri:   Dizi ve Dizge Teamülleri
parasal değerlerin biçimlenmesi:   localeconv: Taşınabilirdir ama …
parola veritabanı:   Kullanıcı Veritabanı
PATH ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
pause işlevi:   Sinyalin Beklenmesi
peşpeşe gelen sinyallerin işlenmesi:   Eylemci Çalışmadan İkinci Bir Sinyalin Alınması
port numarasının servis ismine çevrilmesi:   Servis Veritabanı
port number:   İnternet Portları
POSIX:   POSIX (Taşınabilir İşletim Sistemi Arayüzü)
POSIX kapasite sınırları:   Genel Sınırlar
POSIX özellikleri
isteğe bağlı:   Sistem Seçenekleri
POSIX.1:   POSIX (Taşınabilir İşletim Sistemi Arayüzü)
POSIX.2:   POSIX (Taşınabilir İşletim Sistemi Arayüzü)
_POSIX_OPTION_ORDER ortam değişkeni.:   Standart Ortam Değişkenleri
_POSIX_SAVED_IDS:   Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?
predicates on arrays:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
predicates on strings:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
protokol ailesi:   Soket Kavramları
protokol veritabanı:   Protokol Veritabanı
protokoller
soketler:   Soket Kavramları

Q

QUIT karakteri:   Sinyal Gönderen Karakterler

R

rakamların gruplanması:   Soysal Sayısal Biçimleme Parametreleri
rasgeleymiş gibi görünen sayılar:   Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar
REPRINT karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
Rot13:   Bayağı Şifreleme

S

saat
yüksek doğruluk:   Yüksek Doğrulukta Saat
saat tikleri:   İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi
sabit bağlar:   Sabit Bağlar
sabitler:   Süreç Belleği Kavramları
saklama alanı ayırma:   Sanal Bellek Ayırma ve Sayfalama
sanal sınır:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
satır (bir metin dosyasında):   İkilik ve Metin Akımları
savlar:   Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
sayfa
bellek:   Bellek Altsistemi
sanal bellek:   Süreç Belleği Kavramları
sayfa sınırı:   Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması
sayfalama:   Süreç Belleği Kavramları,   Sayfaların Kilitlenmesi
gerçek belleğe sayfalama:   Süreç Belleği Kavramları
sayfalama hatası:   Süreç Belleği Kavramları
sayfaların kilitlenmesi:   Sayfaların Kilitlenmesi
sayılar
alttan taşma:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
aralık hatası:   Hataların Matematiksel İşlevlerce Raporlanması
biçimli girdi:   Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
bir sayı olmama (NaN):   Sonsuzluk ve NaN
çarpıp toplama:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
dizgelerden dönüştürme:   Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
düzensiz karşılaştırma:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
en büyük:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
en küçük:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
geçersizlik:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
gerçek sayıların tamsayılara dönüştürülmesi:   Yuvarlama İşlevleri
IEEE kayan noktalı:   Gerçek Sayılar
işaretlilik:   Tamsayılar
karmaşık sayılar:   Karmaşık Sayılar
analizi:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
eşlenikleri:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
izdüşümleri:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
kayan noktalı:   Gerçek Sayılar
kayan noktalı aritmetik:   Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
kayan noktalı sınıflar:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
kesin olmama:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
mutlak değer işlevleri:   Mutlak Değer
normalleştirme işlevleri (gerçek sayılarda):   Normalleştirme İşlevleri
okunması:   Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
olağandışılık:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
olası en büyük tamsayı:   Tamsayılar
olası en küçük tamsayı:   Tamsayılar
pozitif fark:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
rasgele:   Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar
saha hatası:   Hataların Matematiksel İşlevlerce Raporlanması
sıfırla bölme:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
sinyaller:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
sonsuzluk:   Sonsuzluk ve NaN
sözdizimi:   Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
tamsayı:   Tamsayılar
tamsayı bölme işlevleri:   Tamsayı Bölme
üstten taşma:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
sayısal değerlerin biçimlenmesi:   localeconv: Taşınabilirdir ama …
sembolik bağlar,   Sembolik Bağlar
açılması:   Açış Anı Seçenekleri
servis isminin port numarasına çevrilmesi:   Servis Veritabanı
servis veritabanı:   Servis Veritabanı
setuid yazılımlar:   Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?
sgettext:   GUI Yazılımlarının Sorunları,   GUI Yazılımlarının Sorunları
Shift_JIS:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
sigaction işlevi:   Gelişmiş Sinyal İşleme
sigaction seçenekleri:   sigaction Seçenekleri
SIGCHLD sinyali
işlenmesi:   İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması
signal işlevi:   Basit Sinyal İşleme
SIGTTIN sinyali
artalan işinden:   Denetim Uçbirimine Erişim
SIGTTOU sinyali
artalan işinden:   Denetim Uçbirimine Erişim
sınırlar
açık dosya sayısı:   Genel Sınırlar
boru tamponu boyutu:   Dosya Sistemi Kapasite Sınırları
dosya bağı sayısı:   Dosya Sistemi Kapasite Sınırları
dosya ismi uzunluğu:   Dosya Sistemi Kapasite Sınırları
ek grup kimliklerinin sayısı:   Genel Sınırlar
gerçek sayı türler:   Gerçek Sayı Türü Makroları
POSIX:   Genel Sınırlar
süreç sayısı:   Genel Sınırlar
tamsayı türler:   Bir Tamsayı Türün Aralığı
uçbirim girdi kuyruğu:   Dosya Sistemi Kapasite Sınırları
yazılım argüman sayısı:   Genel Sınırlar
zaman dilimi isminin uzunluğu:   Genel Sınırlar
sinyal:   Sinyal İşleme
sinyal bekleme:   Sinyalin Beklenmesi
sinyal eylemi:   Sinyallerin Gönderilmesi
sinyal eylemleri:   Sinyal Eylemlerinin Belirtilmesi
sinyal eylemlerinin ilk durumu:   Sinyal Eylemlerinin İlk Durumu
sinyal işleme
işlevlerle ilgili sınırlamalar:   Sinyal İşleme ve Evresel Olmayan İşlevler
sinyal kümesi:   Sinyal Kümeleri
sinyal maskesi:   Sürecin Sinyal Maskesi
sinyal yakalayıcı ile denetimin dışa aktarımı:   Eylemci İşlevlerde Denetimin Aktarımı
sinyalle tetiklenen işlev:   Sinyal Yakalayıcıların Tanımlanması
sinyaller
acil veri sinyali:   Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
alınması:   Sinyallerin Gönderilmesi
alt süreç sinyali:   İş Denetim Sinyalleri
ardışık:   Eylemci Çalışmadan İkinci Bir Sinyalin Alınması
askıda kalma:   Sinyallerin Gönderilmesi
bekleyen
sınanması:   Bekleyen Sinyallerin Sınanması
belirtilen eylem:   Sinyallerin Gönderilmesi
boru sinyali:   İşlemsel Hata Sinyalleri
çıkış sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
çıktı var sinyali:   Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
devam sinyali:   İş Denetim Sinyalleri
durdurma sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri,   İş Denetim Sinyalleri
engelleme:   Sinyallerin Gönderilmesi
engellenen
sınanması:   Bekleyen Sinyallerin Sınanması
engellenmesi:   Sinyallerin Engellenmesi
bir eylemci içinde:   Eylemci Çalışırken Sinyallerin Engellenmesi
etkileşimli durdurma sinyali:   İş Denetim Sinyalleri
gerçek süreli alarm sinyali:   Alarm Sinyalleri
girdi var sinyali:   Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
gönderilmesi:   Sinyallerin Üretilmesi
hat kesildi sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
iş denetim sinyalleri:   İş Denetim Sinyalleri
isimleri:   Standart Sinyaller
katıştırma:   Eylemci Çalışmadan İkinci Bir Sinyalin Alınması
kayıp özkaynak sinyali:   İşlemsel Hata Sinyalleri
kendine gönderme:   Sinyallerin Üretilmesi
kırık boru sinyali:   İşlemsel Hata Sinyalleri
kullanıcı sinyalleri:   Çeşitli Sinyaller
numaraları:   Standart Sinyaller
ölüm sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
öntanımlı eylem:   Sinyallerin Gönderilmesi,   Basit Sinyal İşleme
profil alarm sinyali:   Alarm Sinyalleri
sanal süreli alarm sinyali:   Alarm Sinyalleri
sinyal iletileri:   Sinyal İletileri
sonlandırma sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
süreci sonlandıran:   Sonlandırma Sinyalleri
uçbirim çıktı sinyali:   İş Denetim Sinyalleri
uçbirim girdi sinyali:   İş Denetim Sinyalleri
üretilmesi:   Sinyallerin Üretilmesi
yazılım hatalarını raporlayanlar:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
yoksayılan eylem:   Basit Sinyal İşleme
sinyaller için yarış koşulları:   Eylemci Çalışırken Sinyal Alınması
sinyallerin üretimi:   Sinyal Üretimi İle İlgili Kavramlar
sinyallerin yakalanması:   Sinyallerin Gönderilmesi
sinyallerin yakalanmasında zamanlama hataları:   Bir Sinyalin Eyleminin Sonradan Hatırlanması
sıralama işlevleri
dizilerde:   Dizi Sıralama İşlevi
sistem çağrı numarası:   Sistem Çağrıları
sistem çağrıları:   Sistem Çağrıları
sistem veritabanları:   Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi
aliases:   NSS Temelleri
ethers:   NSS Temelleri
group:   NSS Temelleri
hosts:   NSS Temelleri
netgroup:   NSS Temelleri
networks:   NSS Temelleri
passwd:   NSS Temelleri
protocols:   NSS Temelleri
rpc:   NSS Temelleri
services:   NSS Temelleri
shadow:   NSS Temelleri
SJIS:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
soket adresi:   Soket Adresleri
soket çiftleri
açılması:   Soket Çiftleri
oluşturulması:   Soket Çiftleri
soket etki alanı:   Soket Kavramları
soket isim alanı:   Soket Kavramları
soket ismi:   Soket Adresleri
soket protokolü:   Soket Kavramları
soket seçenek seviyesi:   Socket Seçenekleri
soket seçenekleri:   Socket Seçenekleri
soket seçeneklerinde seviye:   Socket Seçenekleri
soketler:   Soketler
acil durum:   Bantdışı Veri Aktarımı
açılması:   Bir Soketin Oluşturulması
adresler:   Soket Adresleri
bağlanması:   Soket Adresleri
akımlar:   Soket Kavramları
aktarımın durdurulması:   Bir Soketin Kapatılması
bağlanması:   Bir Bağlantının Oluşturulması
bağlantıların kabul edilmesi:   Bağlantıların Kabul Edilmesi
bantdışı veri:   Bantdışı Veri Aktarımı
bayt sırası dönüşümü:   Bayt Sırası Dönüşümü
bir bağlantının başlatılması:   Bir Bağlantının Oluşturulması
dinleme:   Bağlantıların Dinlenmesi
etki alanları:   Soket Kavramları
iletişim tarzı:   Soket Kavramları
isim alanları:   Soket Kavramları
istemci tarafı:   Bir Bağlantının Oluşturulması
kapatılması:   Bir Soketin Kapatılması
okuma:   Veri Aktarımı
oluşturulması:   Bir Soketin Oluşturulması
öncelikli veri:   Bantdışı Veri Aktarımı
protokoller:   Soket Kavramları
soket çiftleri:   Soket Çiftleri
sunucu tarafı:   Bağlantıların Dinlenmesi
süreçlerarası iletişim:   Soketler
veri kaybı:   Soket Kavramları
yazma:   Veri Aktarımı
yerel isim alanı:   Yerel İsim Alanı
sonlandırılmış iş
saptanması:   İşlerin Durdurulması ve Sonlandırılması
sonlandırma sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
sözcük yorumlama:   Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama
sözcüklere ayırma:   Sözcük Yorumlama Katmanları
sözdizimi
yazılım argümanları için:   Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
standard dosya tanıtıcılar:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart akımlar:   Standart Akımlar
standart çıktı:   Standart Akımlar
dosya tanıtıcı:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart girdi:   Standart Akımlar
dosya tanıtıcı:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart hata:   Standart Akımlar
dosya tanıtıcı:   Tanıtıcılar ve Akımlar
standart noktalı gösterim
internet adresleri için:   Kısaca Konak Adresleri
standartlar:   Standartlar ve Taşınabilirlik
START karakteri:   Akış Denetimi için Özel Karakterler
stateful:   Bir Karakterin Dönüştürülmesi,   iconv Örnekleri
STATUS karakteri:   Diğer Özel Karakterler
STOP karakteri:   Akış Denetimi için Özel Karakterler
SunOS:   Berkeley Unix
sunucu:   Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması
süre:   Zaman Kavramları,   Süre
süreç,   Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü
çalışabilirlik:   Mutlak Öncelik
çalışmaya hazır olmak:   Mutlak Öncelik
öncelik:   Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
süreç grubu:   İş Denetimi
işlevleri:   İş Denetimi İşlevleri
kimliği:   İşlerin Başlatılması
lideri:   İşlerin Başlatılması
öksüz kalmış:   Öksüz Süreç Grubu
süreç sinyal maskesi:   Sürecin Sinyal Maskesi
sürecin sonlandırılması:   Yazılımın Sonlandırılması
süreçler,   Süreçler
alt süreç:   Süreçler,   Süreç Oluşturma Kavramları
bir alt sürecin çıkış durumunun sınanması:   Süreç Tamamlama
bir alt sürecin tamamlanmasının beklenmesi:   Süreç Tamamlama
bir dosyanın çalıştırılması:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
bir komutun çalıştırılması:   Bir Komutun Çalıştırması
çatallama:   Süreç Oluşturma Kavramları
oluşturulması:   Süreç Oluşturma Kavramları
sonlandırma sinyali:   Sonlandırma Sinyalleri
süreç görüntüsü:   Süreç Oluşturma Kavramları
süreç kimliği (PID):   Süreç Oluşturma Kavramları
süreç ömrü:   Süreç Oluşturma Kavramları
süreç tamamlama:   Süreç Tamamlama
üst süreç:   Süreçler,   Süreç Oluşturma Kavramları
süreçler arası iletişim
sinyallerle:   kill Örneği
SUSP karakter:   Sinyal Gönderen Karakterler
SVID:   SVID (Sistem V Arayüzü Tanımlaması)
sysconf:   Bellek Parametrelerinin Sorgulanması,   Bellek Parametrelerinin Sorgulanması,   İşlemci Özkaynakları,   İşlemci Özkaynakları
System V Unix:   SVID (Sistem V Arayüzü Tanımlaması)

Ş

şifreleme:   Bayağı Şifreleme

T

takas alanı:   Süreç Belleği Kavramları
tamsayı
tür aralığı:   Bir Tamsayı Türün Aralığı
türün genişliği:   Bir Tamsayı Veri Türünün Genişliğinin Hesaplanması
tanımlama (bildirimle karşılaştırmalı olarak):   Başlık Dosyaları
tarih:   Zaman Kavramları
taşıt hatası:   Yazılım Hatalarının Sinyalleri
taşıyıcının saptanması:   Denetim Kipleri
TCP (İnternet protokolü):   Protokol Veritabanı
TERM ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri
TIME termios değeri:   Kuralsız Girdi
timespec:   Süre
timeval:   Süre
tırnak kaldırma:   Sözcük Yorumlama Katmanları
TMPDIR ortam değişkeni:   Geçici Dosyalar
tohum (rasgele sayılar için):   Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar
tomarlar:   Yığınak Tomarları
TZ ortam değişkeni:   Standart Ortam Değişkenleri

U

uçbirimler:   Uçbirimlerin Tanımlanması
akış denetimi:   Hat Denetim İşlevleri
BSD kipleri:   BSD Uçbirim Kipleri
çıktı kuyruğu:   G/Ç Kuyrukları
çıktı kuyruğunun boşaltılması:   Hat Denetim İşlevleri
etkileşimli sinyaller:   Yerel Kipler
geçici kesme durumu
üretimi:   Hat Denetim İşlevleri
girdi işleme
kurallı:   İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız
kuralsız:   İki Girdi Tarzı: Kurallı veya Kuralsız
girdi kuyruğu:   G/Ç Kuyrukları
girdi kuyruğunun temizlenmesi:   Hat Denetim İşlevleri
girdinin yansılanması:   Yerel Kipler
hat denetim işlevleri:   Hat Denetim İşlevleri
hat hızı:   Hat Hızı
kip işlevleri:   Uçbirim Kipi İşlevleri
sürekli yazma (typeahead) tamponu:   G/Ç Kuyrukları
veri türleri:   Uçbirim Kipi Veri Türleri
uçbirimsiler:   Uçbirimsiler
bir uçbirimsi çiftinin açılması:   Bir Uçbirimsi Çiftinin Açılması
UCS-2:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
UCS-4:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
ulps:   Matematiksel İşlevlerde Hatalar
uluslararasılaştırma:   Yereller ve Uluslararasılaştırma
umask:   Dosya İzinlerinin Atanması
Unicode:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
Unix
Berkeley:   Berkeley Unix
System V:   SVID (Sistem V Arayüzü Tanımlaması)
UTF-16:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
UTF-7:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
UTF-8:   Genişletilmiş Karakterlere Giriş,   Genişletilmiş Karakterlere Giriş
uzun atlama:   Yerel Olmayan Çıkışlar

Ü

üçgenlere bölme:   glibc iconv Gerçeklemesi
üst sınır:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması

V

va_copy:   Kopyalama ve Birleştirme
__va_copy:   Kopyalama ve Birleştirme
vektör:   Argz ve Envz Vektörleri
veri kaybı
soketler üzerinde:   Soket Kavramları
veri türü ölçüleri
tamsayılar:   Bir Tamsayı Veri Türünün Genişliğinin Hesaplanması
veri türü olçüleri
gerçek sayılar:   Gerçek Sayı Türü Makroları
volatile bildirimler:   Sinyal İşleme ve Evresel Olmayan İşlevler

W

WERASE karakteri:   Girdi Düzenleme Karakterleri
wint_t:   Dizi ve Dizge Teamülleri

Y

yaklaşık (~) yorumlaması:   Sözcük Yorumlama Katmanları
yapılandırma:   GNU Libc'nin Yapılandırılması ve Derlenmesi
yarış koşulları
iş denetimi ile ilgili:   İşlerin Başlatılması
yaz saati uygulaması:   Yerel Zaman
yazılım,   Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü
argümanları:   Yazılım Argümanları
çözümleme:   Yazılım Argümanlarının Çözümlenmesi
sözdizimi:   Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
uzun seçenekler:   Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
başlatılması:   Yazılım Argümanları
çalışmanın sonlandırılması:   Süreç Belleği Kavramları
çalıştırılması:   Süreç Belleği Kavramları
çalıştırma:   Yazılım Argümanları
yazılımdan anormal çıkış:   Anormal Sonlanma
yazılımın ismi:   Hata İletileri
yazılımın sonlandırılması:   Yazılımın Sonlandırılması
yazma sırasında kopyalanan sayfalama hatası:   Kilitli Bellekler Hakkında
yerel ağ adresi:   Kısaca Konak Adresleri
yerel kategorileri:   Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması
yerel olmayan çıkışlar:   Yerel Olmayan Çıkışlar
yerel zaman:   Mutlak Zaman,   Yerel Zaman
yerele özgü dizge karşılaştırma:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
yereller:   Yereller ve Uluslararasılaştırma
değiştirilmesi:   Yazılımlarda Yerelin Belirtilmesi
yerellerin birleştirilmesi:   Yerelin Seçimi
yeterlik ve malloc:   malloc için Yeterlik Kaygıları
yığın bellek (heap)
belleği serbest bırakmak:   malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması
özdevimli ayırma:   Özgür Bellek Ayırma
yığınaklar:   Yığınaklar (Obstacks)
adresleme:   Yığınaktaki Verinin Adreslenmesi
blok boyunu değiştirmek:   Büyüyen Nesneler
büyüyen nesneler:   Büyüyen Nesneler
nesne çıkarmak:   Bir Yığınaktan Nesne Çıkarılması
nesne eklemek:   Bir Yığınağa Nesne Eklenmesi
nesnelerin küçültülmesi:   Büyüyen Nesneler
tomarlar:   Yığınak Tomarları
yığınağın durumu:   Bir Yığınağın Durumu
yığınaklar ve verimlilik:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
yığma:   Yığınaklar (Obstacks)
YP:   Konak İsimlendirmesi
YP alan adı:   Konak İsimlendirmesi
YP domain name:   Konak İsimlendirmesi,   Konak İsimlendirmesi
yük ortalaması:   İşlemci Özkaynakları
yüksek çözünürlüklü zaman:   Mutlak Zaman
yüksek doğruluk
saat:   Yüksek Doğrulukta Saat
yüksek hassasiyet
zaman:   Yüksek Doğrulukta Saat

Z

zaman:   Zaman Kavramları
yüksek hassasiyet:   Yüksek Doğrulukta Saat
zaman aralığı:   Zaman Kavramları
zaman dilimi:   Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi
zaman dilimi veritabanı:   Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi
zamanlama
anlık:   Anlık Zamanlama
geleneksel:   Geleneksel Zamanlama
işlemci
gerçek zamanlı:   Mutlak Öncelik
öncelikli:   Mutlak Öncelik
zamanlayıcı:   Bir Alarmın Ayarlanması
ayarlanması:   Bir Alarmın Ayarlanması
gerçek zamanlı:   Bir Alarmın Ayarlanması
profil:   Bir Alarmın Ayarlanması
sanal:   Bir Alarmın Ayarlanması
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ek I. GNU Free Documentation License Başlangıç Veri Türleri Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası