Genelleme
Önceki X. Oylum - Şablon Eşleme Sonraki
Genelleme
İçindekiler
1. glob çağrısı  -  glob işlevinin temel kullanımı.
2. Genelleme Seçenekleri  -  glob işlevinin davranışını etkileyen seçenekler.
3. Diğer Genelleme Seçenekleri  -  GNU glob seçenekleri.
Kalıpların ana örnek kullanımı bir dizindeki dosyalarda eşleşme aramak ve eşleşenleri listelemektir. Bu işleme genelleme denir.
Bu işlemi bir dizindeki dosya isimlerini tek tek fnmatch ile sınayarak da yapabilirdiniz ama yavaş olurdu (alt dizinleri de kendiniz okumak zorunda kalacağınız için).
Kütüphane özellikle bu işi yapan bir işlev içerir: glob.
glob ve bu kısımdaki diğer semboller glob.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya İsmi Kalıpları Başlangıç glob çağrısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası