Ağgrubu Verisi
Önceki Ağ Grubu Veritabanı Sonraki
Ağgrubu Verisi
Kimi zaman kullanıcıları başka kriterlere göre gruplamak faydalı olur (Bkz. Grup Veritabanı). Örneğin, belli bir grubu bir makine ile ilişkilendirmek yararlıdır. Diğer yandan konak isimlerinin gruplanması artık desteklenmemektedir.
Sun Microsystems SunOS üzerinde yeni bir veritabanı çeşidi bulunur, ağgrubu veritabanı. Konakların, kullanıcıların ve isim alanlarının özgürce her birine bir isim vererek gruplanabilmesini mümkün kılar. Özetle, bir ağgrubu bir konak ismi, bir kullanıcı ismi ve bir alan isminden oluşan üçlülerin listesidir. Girdilerin her biri tüm girdilerle eşleşebilen bir kalıp girdisi olabilir. Son olanak ise, ayrıca diğer ağgruplarının isimlerinin bir ağgrubunu belirten listede verilebilmesidir. Böylece döngü oluşturmadan keyfi hiyerarşiler oluşturulabilmektedir.
Sun'ın gerçeklemesi ağgruplarına sadece nis veya nisplus hizmeti için izin verir, bkz. NSS Yapılandırma Dosyasındaki Hizmetler. GNU C kütüphanesindeki gerçekleme ise böyle bir sınırlama içermez. Girdi hizmetlerinin her birinin girdisi aşağıdaki biçimde olmalıdır:
    grupismi ( grupismi | (konakismi,kullanıcıismi,alanismi) )+
Üçlüdeki alanların her biri hiçbir şeyle eşleşmediğini belirtmek üzere boş olabilir. İşlevleri açıklarken göreceğiniz gibi tamamen zıddı bir durumda kullanışlıdır. Örneğin, hiçbir girdi ile eşleşmeyen girdiler olabilir. Bunun gibi girdiler için tek bir karakterden oluşan bir isim, - kullanılacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ağ Grubu Veritabanı Başlangıç Bir Ağgrubu Hakkında Bilgi Alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası