Grup Veritabanı
Önceki XXIX. Oylum - Kullanıcılar ve Gruplar Sonraki
Grup Veritabanı
İçindekiler
1. Grup Veri Yapısı  -  Her grup kaydı neler içerir.
2. Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması  -  Belirli bir grup ile ilgili bilgilere erişim.
3. Grup Listesinin Taranması  -  Grup listesindeki grupların birer birer taranması.
Bu bölümde kayıtlı gruplar veritabanında nasıl arama tarama yapılacağı açıklanmıştır. Veritabanı çoğu istemde /etc/group dosyasında tutulurken bazılarında da özel bir ağ sunucusu üzerinde erişim sağlanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Kullanıcı Girdisinin Yazılması Başlangıç Grup Veri Yapısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası