Grup Veri Yapısı
Önceki Grup Veritabanı Sonraki
Grup Veri Yapısı
Sistem grup veritabanına erişim için kullanılan işlevler ve veri yapıları grp.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
struct group
veri türü
group yapısı sistem grup veritabanındaki bir girdideki bilgileri tutar. En azından şu üyelere sahiptir:
char *gr_name
Grubun ismi.
gid_t gr_gid
Grubun grup kimliği
char **gr_mem
Gruptaki kullanıcıların isimlerini içeren bir gösterici vektörüdür. Her kullanıcı ismi bir boş karakter sonlandırmalı dizgedir ve vektörün kendisi de bir boş gösterici ile sonlandırılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grup Veritabanı Başlangıç Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası