Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
Önceki Grup Veritabanı Sonraki
Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
Belirli bir grup için sistem grup veritabanında bir arama yapmak için getgrgid veya getgrnam işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlevler grp.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
struct group *getgrgid
(gid_t grupkim)
işlev
Bu işlev grup kimliği grupkim olan grup hakkında bilgi içeren durağan olarak ayrılmış bir gösterici ile döner. Bu yapıya sonraki getgrgid çağrıları yazabilir.
Dönen bir boş gösterici grup kimliği grupkim olan bir grup olmadığını belirtir.
int getgrgid_r
(gid_t     grupkim,
 struct group *sonuç_tamponu,
 char     *tampon,
 size_t     tampon_uzunluğu,
 struct group **sonuç)
işlev
Bu işlev grup kimliği grupkim olan grup hakkında bilgi döndüren getgrgid işlevine benzemekle birlikte, bilgi durağan ayrılmış bir tamponda dönmez, kullanıcı tanımlı sonuç_tamponu ile gösterilen tamponda saklanır. tampon ile gösterilen ek tamponun ilk tampon_uzunluğu baytı normalde sonuç yapının elemanları tarafından gösterilen dizgelerden oluşan ek bilgi içerir.
Eğer grup kimliği grupkim olan bir grup varsa, sonuç ile dönen gösterici istenen veriyi içeren kaydı gösterir (yani, sonuç, sonuç_tamponu değerini içerir). Böyle bir grup yoksa ya da bir hata oluşmuşsa sonuç ile boş gösterici döner. İşlev ya sıfır ya da bir hata kodu ile döner. Eğer tampon tamponu gereken tüm bilgiyi saklamak için küçükse ERANGE hata kodu döner ve errno değişkenine ERANGE atanır.
struct group *getgrnam
(const char *isim)
işlev
Bu işlev grup ismi isim olan grup hakkında bilgi içeren durağan olarak ayrılmış bir gösterici ile döner. Bu yapıya sonraki getgrnam çağrıları yazabilir.
Dönen bir boş gösterici grup ismi isim olan bir grup olmadığını belirtir.
int getgrnam_r
(const char  *isim,
 struct group *sonuç_tamponu,
 char     *tampon,
 size_t     tampon_uzunluğu,
 struct group **sonuç)
işlev
Bu işlev grup ismi isim olan grup hakkında bilgi döndüren getgrnam işlevine benzemekle birlikte, bilgi durağan ayrılmış bir tamponda dönmez, kullanıcı tanımlı sonuç_tamponu ve tampon ile gösterilen tamponlarda saklanır.
Dönüş değerleri getgrgid_r işlevi ile aynıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grup Veri Yapısı Başlangıç Grup Listesinin Taranması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası