Bir Kullanıcı Girdisinin Yazılması
Önceki Kullanıcı Veritabanı Sonraki
Bir Kullanıcı Girdisinin Yazılması
int putpwent
(const struct passwd *p,
 FILE *akım)
işlev
Bu işlev *p kullanıcı girdisini akım akımına standart kullanıcı veritabanı biçimiyle yazar. İşlev başarılı ise sıfırla aksi takdirde sıfırdan farklı bir değerle döner.
Bu işlev SVID ile uyumluluk adına vardır. Bu işlevi kullanmaktan kaçınmanızı öneririz, çünkü struct passwd yapısının standart tek üyesi dışında üye içermediği kabulüne duyarlıdır; geleneksel Unix veritabanı ile kullanıcılar hakkındaki diğer genişletilmiş bilgilerin karışık olduğu bir sistem üzerinde bu işlevi kullanarak bir girdinin eklenmesi kaçınılmaz olarak önemli bilginin çoğunu dışarda bırakırdı.
Grup veya kullanıcı ismi bir - veya + işareti ile başlıyorsa grup ve kullanıcı kimliği alanları boş kalır.
putpwent işlevi pwd.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kullanıcı Listesinin Taranması Başlangıç Grup Veritabanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası