XXIX. Oylum - Kullanıcılar ve Gruplar
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Kullanıcılar ve Gruplar

İçindekiler
1. Kullanıcı ve Grup Kimlikleri  -  Her kullanıcının eşsiz bir sayısal kimliği ve üyesi olduğu gruplar vardır.
2. Bir Sürecin Aidiyeti  -  Bir sürecin kullanıcı ve grup kimlikleri.
3. Bir Sürecin Aidiyeti Niçin Değiştirilir?  -  Bir sürecin kullanıcı ve/veya grup kimliklerinin değiştirilmesi neden gerekir?
4. Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?  -  Kullanıcı ve grup kimliklerinin değiştirilmesi.
5. Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması  -  Kullanıcı ve grup kimlikleri nasıl öğrenilir.
6. Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi  -  Kullanıcı kimliklerini ayarlamakta kullanılan işlevler
7. Grup Kimliğinin Belirtilmesi  -  Grup kimliklerini ayarlamakta kullanılan işlevler
8. Setuid Erişiminin Etkinleştirilmesi ve İptali  -  Setuid erişimini açma ve kapama.
9. Setuid Yazılım Örneği  -  Bir yazılımdan alınmış uygun bir örnek.
10. Setuid Yazılımları Geliştirmek için İpuçları  -  Sınırsız erişim nasıl engellenir.
11. Oturumu Açan Kim?  -  Oturumu açanın tespiti ya da çalışan sürecin gerçek kullanıcı kimliğinin saptanması.
12. Kullanıcı Hesapları Veritabanı  -  Kullanıcı bilgilerinin ve çeşitli eylemlerin veritabanlarında saklanması.
13. Kullanıcı Veritabanı  -  Kullanıcı veritabanına erişim için kullanılan veri yapıları ve işlevler.
14. Grup Veritabanı  -  Grup veritabanına erişim için kullanılan işlevler ve veri yapıları.
15. Kullanıcı ve Grup Veritabanı Örneği  -  Veritabanları ile çalışan işlevlerin kullanımını gösteren örnek bir yazılım.
16. Ağ Grubu Veritabanı  -  Ağ grubu veritabanına erişim için kullanılan işlevler.
Sistemde bir oturum açan her kullanıcı kullanıcı kimliği adı verilen özel bir numara ile kimliklendirilir. Her sürecin, süreci oluşturan kullanıcının erişim yetkileriyle belirlenen bir etkin kullanıcı kimliği vardır.
Kullanıcılar erişim denetimi amacıyla gruplar halinde sınıflandırılır. Her sürecin, dosyalara erişimde kullanabildiği gruplar anlamında çok sayıda grup kimliği değeri olabilir.
Bir sürecin etkin kullanıcı ve grup kimliği onun aidiyetini şekillendirir. Bu, sürecin hangi dosyalara erişebileceğini belirler. Normalde bir süreç aidiyetini ata sürecinden miras alır, ancak bazı özel durumlarda sürecin aidiyeti erişim yetkilerini yeniden düzenlemek amacıyla değiştirebilir.
Ayrıca, sistemdeki her dosya bir kullanıcı ve bir grup kimliğine sahiptir. Dosyalara erişim, çalışan sürecin aidiyeti dosyanın kullanıcı ve grup kimlikleri ile karşılaştırılarak denetim altına alınır.
Sistem kayıtlı kullanıcılar için bir veritabanı, tüm tanımlı gruplar için de ayrı bir veritabanı tutar. Kütüphane, bu veritabanları ile çalışabileceğiniz işlevler içerir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
NSS Modül İşlevlerinin Özellikleri Başlangıç Kullanıcı ve Grup Kimlikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası