Kullanıcı ve Grup Veritabanı Örneği
Önceki XXIX. Oylum - Kullanıcılar ve Gruplar Sonraki
Kullanıcı ve Grup Veritabanı Örneği
Burada veritabanları ile çalışan işlevlerin kullanımını gösteren örnek bir yazılıma yer verilmiştir. Bu yazılım, kendisini çalıştıran kullanıcı hakkında bazı bilgiler basar.
#include <grp.h>
#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

int
main (void)
{
 uid_t me;
 struct passwd *my_passwd;
 struct group *my_group;
 char **members;

 /* Kullanıcı kimliği hakkında bilgi alalım. */
 me = getuid ();
 my_passwd = getpwuid (me);
 if (!my_passwd)
  {
   printf ("%d kullanıcı kimlikli bir kullanıcı bulunamadı.\n", (int) me);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Bilgileri basalım. */
 printf ("Ben %s.\n", my_passwd->pw_gecos);
 printf ("Oturum açma ismim %s.\n", my_passwd->pw_name);
 printf ("Kullanıcı kimliğim %d.\n", (int) (my_passwd->pw_uid));
 printf ("Ev dizinim %s.\n", my_passwd->pw_dir);
 printf ("Öntanımlı kabuğum %s.\n", my_passwd->pw_shell);

 /* Öntanımlı grup kimliği hakkında bilgi alalım */
 my_group = getgrgid (my_passwd->pw_gid);
 if (!my_group)
  {
   printf ("%d grup kimlikli bir grup bulunamadı.\n",
       (int) my_passwd->pw_gid);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }

 /* Bilgileri basalım. */
 printf ("Öntanımlı grubum %s (%d).\n",
     my_group->gr_name, (int) (my_passwd->pw_gid));
 printf ("Üyesi olduğum gruplar:\n");
 members = my_group->gr_mem;
 while (*members)
  {
   printf (" %s\n", *(members));
   members++;
  }

 return EXIT_SUCCESS;
}
Bu yazılımın çıktısı şöyle olurdu:
Ben NBB.
Oturum açma ismim nilgun.
Kullanıcı kimliğim 502.
Ev dizinim /home/nilgun.
Öntanımlı kabuğum /bin/bash.
Öntanımlı grubum belgeler (526).
Üyesi olduğum gruplar:
 nilgun
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grup Listesinin Taranması Başlangıç Ağ Grubu Veritabanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası