Bir Sürecin Aidiyeti Niçin Değiştirilir?
Önceki XXIX. Oylum - Kullanıcılar ve Gruplar Sonraki
Bir Sürecin Aidiyeti Niçin Değiştirilir?
Bir sürecin kullanıcı ve/veya grup kimliklerinin değişmesinin gerektiği en belirgin durum login uygulamasıdır. login çalışmaya başladığında kullanıcı kimliği root'tur. Görevi, oturum açan kullanıcının kullanıcı ve grup kimlikleriyle bir kabuk başlatmaktır. (Bunu tamamen yerine getirmek için, login hem kabuğun hem de kendi aidiyetinin gerçek kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlamalıdır. Ama bu özel bir durumdur.)
Aidiyeti değiştirmek içi daha genel bir durum sıradan bir kullanıcının, bir yazılımı çalıştırmadan bazı özkaynaklara erişemeyeceği durumdur.
Örneğin, bir uygulama ile oluşturulmuş ama başka kullanıcıların okumasını ve değiştirmesini istemediğiniz bir dosyanız olsun. Bir takım kilitleme protokolleri ile bunu sağlamanın yanında, mahremiyet ve bütünlüğünün bozulmaması gibi gerekçelerle dosyanıza erişilememesini de isteyebilirsiniz. Bu çeşit erişim kısıtlamalarını gerçekleştirmek için yazılımın etkin kullanıcı ve grup kimliklerinin dosyanınkilere uygun olması gerekir.
Farklı bir örnek oyunlardır. Oyunlarda oyuncuların elde ettiği derecelere hiçbir oyuncunun erişememesi, bu dosyaya sadece oyun yazılımının erişebilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda oyunlar için bir kullanıcı kimliği ve oturum açma ismi (oyunlar diyelim) oluşturularak bu sağlanabilir. Oyun yazılımı bu dosyayı güncellemek gerektiğinde etkin kullanıcı kimliğini oyunlar olarak değiştirilebilir. Uygulamada, yazılımın aidiyeti oyunlar kullanıcı kimliğine uyarlanmalı, böylece derecelerin bulunduğu dosyaya erişmesi sağlanmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Sürecin Aidiyeti Başlangıç Bir Sürecin Aidiyeti Nasıl Değiştirilir?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası