Kullanıcı Hesapları Veritabanı
Önceki XXIX. Oylum - Kullanıcılar ve Gruplar Sonraki
Kullanıcı Hesapları Veritabanı
İçindekiler
1. Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim  -  Kullanıcı hesapları veritabanını değiştirilmesi ve taranması.
2. XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri  -  Aynı şeyleri yapmak için standartlaşmış yol.
3. Oturum Açma ve Kapatma  -  BSD'deki kullanıcı hesapları veritabanını değiştiren işlevler.
Unix benzeri çoğu işletim sistemi oturum açan kullanıcıların neler yaptıklarını izlemek amacıyla bir kullanıcı hesapları veritabanı tutar. Bu kullanıcı hesapları veritabanında kullanıcının hangi uçbirimden ne zaman oturum açtığı, kullanıcının oturum açtığı uçbirimin süreç kimliği gibi bilgiler yanında, ayrıca sistemin çalışma seviyesi, sistemin yeniden başlatıldığı son tarih ve daha fazlası da saklanabilir.
Kullanıcı hesapları veritabanı genellikle /etc/utmp, /var/adm/utmp veya /var/run/utmp dosyalarında tutulur. Sıradan kullanıcının erişemediği dizinlerde tutuluyor olsalar da, bu dosyalara doğrudan erişilmesi asla mümkün olmamalıdır. Kullanıcı hesapları veritabanı ile ilgili okuma va yazma işlemleri bu kısımda açıklanan işlevler ile yapılmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Oturumu Açan Kim? Başlangıç Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası