Oturum Açma ve Kapatma
Önceki Kullanıcı Hesapları Veritabanı Sonraki
Oturum Açma ve Kapatma
Bu işlevler BSD'den türetilmiştir, ayrı bir kütüphane olarak libutil kütüphanesinde bulunur ve utmp.h başlık dosyasında bildirilmişlerdir.
BSD'de struct utmp yapısının ut_user üyesi ut_name ismiyle yeralır. Dolayısıyla, utmp.h başlık dosyasında ut_name, ut_user için bir takma addır.
int login_tty
(int dosyatanıtıcı)
işlev
Bu işlev tanıtıcısı dosyatanıtıcı olan uçbirimi sürecin denetim uçbirimi yapar. Standart girdi, standart çıktı ve standart hatanın çıktısı bu uçbirime yapılır ve dosyatanıtıcı kapatılır.
İşlem başarıyla yerine geririlmişse 0 ile bir hata varsa -1 ile döner.
void login
(const struct utmp *girdi)
işlev
login işlevi kullanıcı hesapları veritabanına bir girdi yerleştirir. ut_line üyesine standart girdi üzerindeki uçbirimin ismi atanır. Standart girdi bir uçbirim değilse, uçbirimin ismini saptamak için standart çıktı ya da standart hata kullanılır. struct utmp bir ut_type üyesine sahipse ona USER_PROCESS atanır, ut_pid üyesi varsa değeri sürecin süreç kimliği yapılır. Kalan girdiler girdi'den kopyalanır.
Girdinin bir kopyası da kullanıcı hesapları günlük dosyasına yazılır.
int logout
(const char *ut_line)
işlev
Bu işlev kullanıcı hesapları veritabanında ut_line satırındaki kullanıcının oturumu kapattığını belirten bir değişiklik yapar.
logout işlevi girdi veritabanına başaryla yazlımışsa 1 ile bir hata oluşmuşsa 0 ile döner.
void logwtmp
(const char *ut_line,
 const char *ut_name,
 const char *ut_host)
işlev
logwtmp işlevi kullanıcı hesapları veritabanına o an için ve ut_line, ut_name ve ut_host argümanları ile belirtilen girdiyi ekler.
Taşınabilirlik Bilgisi
BSD struct utmp yapısı sadece ut_line, ut_name, ut_host ve ut_time üyelerine sahiptir. Daha eski sistemlerde ise ut_host üyesi yoktur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri Başlangıç Kullanıcı Veritabanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası