XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
Önceki Kullanıcı Hesapları Veritabanı Sonraki
XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
Bu işlevler X/Open Taşınabilirlik Rehberinde açıklanmış ve utmpx.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
struct utmpx
veri türü
utmpx veri yapısı en azından şu üyeleri içerir:
short int ut_type
Oturum açma türünü belirtir; EMPTY, RUN_LVL, BOOT_TIME, OLD_TIME, NEW_TIME, INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS veya DEAD_PROCESS sabitlerinden biri olabilir.
pid_t ut_pid
Oturum açan sürecin süreç kimliği numarası.
char ut_line[]
Uçbirimin aygıt ismi (/dev/ olmaksızın).
char ut_id[]
Sürecin inittab kimliği.
char ut_user[]
Kullanıcının oturum açma ismi.
struct timeval ut_tv
Girdinin yapıldığı zaman. OLD_TIME türündeki girdiler için sistem zamanı değişmeden önceki zaman, NEW_TIME türündeki girdiler için ise sistem zamanı değiştikten sonraki zamandır.
GNU sisteminde, struct utmpx yapısı struct utmp yapısına bir durum dışında eşdeğerdir: utmpx.h başlık dosyasının içerilmesi struct exit_status bildirimini görünür yapmaz.
Aşağıdaki makrolar utmpx yapısının ut_type üyesinde kullanılabilecek değerler olarak tanımlanmıştır. Değerler tamsayı sabitlerdir ve GNU sisteminin utmp.h başlık dosyasındaki tanımlarla aynıdır.
EMPTY
Bu makro girdinin hiçbir geçerli kullanıcı hesabı bilgisi içermediğini belirtir.
RUN_LVL
Bu makro sistem çalışma seviyesi ile ilgilidir.
BOOT_TIME
Bu makro sistemin açıldığı zaman ile ilgilidir.
OLD_TIME
Bu makro sistem saatinin değiştiği zaman ile ilgilidir.
NEW_TIME
Bu makro sistem değiştikten sonraki zaman ile ilgilidir.
INIT_PROCESS
Bu makro init süreci ile çatallanan bir süreç ile ilgilidir.
LOGIN_PROCESS
Bu makro kullanıcının oturum açarken kullandığı ilk süreç ile ilgilidir.
USER_PROCESS
Bir kullanıcı süreci ile ilgilidir.
DEAD_PROCESS
Sonlandırılmış bir süreç ile ilgilidir.
ut_line, ut_id ve ut_user dizilerinin boyutları sizeof işleci kullanılarak bulunabilir.
void setutxent
(void)
işlev
Bu işlev setutent işlevinin benzeridir. GNU sisteminde setutent için bir takma addır.
struct utmpx *getutxent
(void)
işlev
Bu işlev getutent işlevinin bir benzeridir, ancak, struct utmp yerine struct utmpx türünde bir gösterici ile döner. GNU sisteminde getutent için bir takma addır.
void endutent
(void)
işlev
Bu işlevendutent işlevinin bir benzeridir. GNU sisteminde endutent için bir takma addır.
struct utmpx *getutxid
(const struct utmpx *id)
işlev
Bu işlev getutid işlevinin bir benzeridir, ancak, struct utmp yerine struct utmpx türünde bir gösterici ile döner. GNU sisteminde getutid için bir takma addır.
struct utmpx *getutxline
(const struct utmpx *satır)
işlev
Bu işlev getutid işlevinin bir benzeridir, ancak, struct utmp yerine struct utmpx türünde bir gösterici ile döner. GNU sisteminde getutid için bir takma addır.
struct utmpx *pututxline
(const struct utmpx *utmp)
işlev
Bu işlev pututline işlevinin bir benzeridir, ancak, struct utmp yerine struct utmpx türünde bir gösterici ile döner. GNU sisteminde pututline için bir takma addır.
int utmpxname
(const char *dosya)
işlev
Bu işlev utmpname işlevinin bir benzeridir. GNU sisteminde utmpname için bir takma addır.
Bir geleneksel struct utmp yapısı ile bir XPG struct utmpx yapısı arasında aşağıdaki işlevlere dönüşüm yapabilirsiniz. GNU sisteminde bu iki yapı aynı olduğundan bu işlevler sadece birer kopyadır.
int getutmp
(const struct utmpx *utmpx,
 struct utmp        *utmp)
işlev
getutmp işlevi yapılar mümkün olduğunca uyumlu olacak şekilde utmpx yapısından utmp yapısına kopyalama yapar.
int getutmpx
(const struct utmp *utmp,
 struct utmpx      *utmpx)
işlev
getutmpx işlevi yapılar mümkün olduğunca uyumlu olacak şekilde utmp yapısından utmpx yapısına kopyalama yapar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim Başlangıç Oturum Açma ve Kapatma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası