Bir Soketin Kapatılması
Önceki Soketlerin Açılması ve Kapatılması Sonraki
Bir Soketin Kapatılması
Soketin kullanımı sona erdiğinde, basitçe onun dosya tanımlayıcısını close ile kapatabilirsiniz; bkz. Dosyaların Açılması ve Kapatılması. Bağlantı üzerinde hala aktarılmayı bekleyen veri varsa, normalde close aktarımın tamamlanmasına çalışır. Bu davranışı SO_LINGER soket seçeneğini bir zamanaşımı değeri belirtmek için kullanarak kontrol edebilirsiniz; bkz. Socket Seçenekleri.
Ayrıca, sadece aktarım veya alımı durdurmak isterseniz, sys/socket.h içerisinde tanımlı shutdown işlevini çağırabilirsiniz.
int shutdown
(int soket,
 int nasıl)
işlev
shutdown işlevi soket soketinin bağlantısını kapatır. nasıl argümanı nasıl bir eylem yapılacağını belirler:
0
Bu soketin veri alımını durdur. Eğer veri hala geliyorsa, reddedilir.
1
Bu soketten veri gönderimini durdur. Aktarım için bekleyen veri iptal edilir. Gönderilmiş veri için ulaştı bilgisi beklenmez, eğer veri kaybolduysa tekrar gönderilmez.
2
Hem alımı hem de gönderimi durdur.
Başarı halinde dönüş değeri 0, başarısızlıkta -1'dir. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
soket geçerli bir dosya tanımlayıcı değil.
ENOTSOCK
soket bir soket değil.
ENOTCONN
soket bağlı değil.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Soketin Oluşturulması Başlangıç Soket Çiftleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası