Soket Çiftleri
Önceki Soketlerin Açılması ve Kapatılması Sonraki
Soket Çiftleri
Bir soket çifti bir çift bağlı (ancak isimsiz) soketten oluşur. Bu yapı boruya çok benzer ve çoğunlukla da böyle kullanılırlar. Soket çifti sys/socket.h başlık dosyası içerisinde tanımlı socketpair işleviyle oluşturulur. Soket çifti bir boruya çok benzer; ana fark soket çifti çift yönlü oluduğu halde; borunun bir sadece-girdi ve bir sadece-çıktı ucu olmasıdır (Bkz. Borular ve FIFOlar).
int socketpair
(int isimalanı,
 int tarz,
 int protokol,
 int dosya_tanımlayıcı[2])
işlev
Bu işlev dosya_tanımlayıcı[0] ve dosya_tanımlayıcı[1] içine dosya tanımlayıcılarını yerleştirerek bir soket çifti oluşturur. Soket çifti aynı anda iki yönlü (full-duplex) iletişim yapılabilen bir iletişim kanalıdır, böylece hem okuma hem yazma her iki ucundan da gerçekleşebilmektedir.
isimalanı, tarz ve protokol argümanları socket işlevindeki gibi kullanılmaktadır. tarz İletişim Tarzları bölümünde listelenen iletişim tarzalarından biri olmalıdır. isimalanı argümanı isim alanını belirler ve AF_LOCAL olmalıdır; protokol iletişim protokolünü belirler, fakat tek anlamlı değer sıfırdır.
Eğer tarz bağlantısız bir iletişim tarzını belirtiyorsa, elde ettiğiniz iki soket bağlı değildir, fakat her ikisi de birbirini öntanımlı hedef adres olarak bilir, böylece birbirlerine paket gönderebilirler.
socketpair işlevi başarı durumunda 0, başarısızlıkta -1 döndürür. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EMFILE
Süreç çok fazla açık dosya tanımlayıcısına sahip.
EAFNOSUPPORT
Belirtilen isim alanı desteklenmiyor.
EPROTONOSUPPORT
Belirtilen protokol desteklenmiyor.
EOPNOTSUPP
Belirtilen protokol soket çifti oluşturmayı desteklemiyor.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Soketin Kapatılması Başlangıç Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası