VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Yereller ve Uluslararasılaştırma

İçindekiler
1. Yerelin Etkisi  -  Yerel seçiminden etkilenen eylemler.
2. Yerelin Seçimi  -  Kullanıcı bir yereli nasıl belirtir.
3. Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması  -  Bir yereli seçme amaçları.
4. Yazılımlarda Yerelin Belirtilmesi  -  Bir yazılım kütüphane işlevlerinde kullanılacak yereli nasıl belirtir.
5. Standart Yereller  -  Tüm sistemlerde kullanılabilen yerel isimleri.
6. Yerel Bilgisine Erişim  -  Yerelle ilgili bilgilere nasıl erişilir.
7. Sayıların Biçimlenmesi  -  Sayıları biçimlemeye adanmış bir işlev.
8. Evet/Hayır Yanıtları  -  Yanıtların yerele göre alınması.
Farklı ülkeler ve kültürlerin kendi içlerinde iletişim kurma konusunda farklı uzlaşımları vardır. Bu uzlaşımlar tarih ve zaman gösterimleri gibi basit uzlaşımlardan konuşulan dil gibi karmaşık uzlaşımlara kadar değişiklik gösterir.
Yazılımın uluslararasılaştırması denince yazılımın kullanıcının tercih ettiği uzlaşımlara uyarlanması anlaşılır. ISO C'de, uluslararasılaştırma yerini yerellere bırakır. Her yerel her bir uzlaşımın başka bir amaca yönelik olduğu bir uzlaşımlar bütünüdür. Kullanıcı uzlaşım kümesini bir yerel belirterek (ortam değişkenleri üzerinden) seçer.
Bütün yazılımlar seçili yereli kendi ortamlarının bir parçası olarak miras alırlar. Bu yazılımlar yerel seçimine riayet edecek şekilde yazıldıklarında kullanıcı tarafından tercih edilen uzlaşımlara uyacaklardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
glibc iconv Gerçeklemesi Başlangıç Yerelin Etkisi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası