Yerel Bilgisine Erişim
Önceki VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma Sonraki
Yerel Bilgisine Erişim
İçindekiler
1. localeconv: Taşınabilirdir ama …  -  Yerel verisine giden toprak yol: ISO C'nin localeconv işlevi.
1.1. Soysal Sayısal Biçimleme Parametreleri  -  Sayıları ve para miktarlarını biçimleyen parametreler.
1.2. Para sembolünün Basılması  -  Para birimi sembolü (örn, $) nasıl basılacak.
1.3. Para Miktarına İşaret Basılması  -  Para miktarlarında pozitif ve negatif işaretler varsa, nasıl basılır.
2. Yerel Verisine Noktasal Erişim  -  Yerel verisine giden asfalt yol: X/Open'ın nl_langinfo işlevi.
Yerel bilgisine erişmenin çeşitli yolları vardır. En basiti C kütüphanesinin kendisinden istemektir. Bu kütüphanedeki çeşitli işlevlerle yerel bilgisine doğrudan erişilebilir ve o an seçili olan yerelle sağlanan bilgiler kullanılabilir. Burada yerel modelinin normalde nasıl anlamlandırıldığından bahsedilecektir.
Bir örnek olarak tarih ve zaman gösterimlerini biçimlendiren (Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi) strftime işlevini ele alalım. LC_TIME kategorisinin standart içeriğinin bir kısmı ay isimlerinden oluşur. Yazılımcı her ay ismi için çevrilmek üzere bir ay isimleri listesi yapmak yerine bu işi zaten yapan strftime işlevini kullanabilir. Biçim dizgesindeki %A, LC_TIME tarafından seçilen yerele özgü gün ismi ile değiştirilir. Bu basit bir örnekti, bu tür işleri yapan başka işlevlerde benzer bir yöntem kullanır.
Fakat çoğunlukla, bir görevi kendiliğinden yerine getirecek bir işlev bulunmaz. Bu durmlarda yerel bilgisine doğrudan erişebilmek önem kazanır. Bunun için C kütüphanesi iki işlev içerir: localeconv ve nl_langinfo. İlki ISO C standardının bir parçasıdır ve taşınabilirdir, ancak kafa karıştırıcı bir arayüzü vardır. İkincisi ise Unix arayüzünün bir parçasıdır ve Unix standardına uyumlu sistemlerde taşınabilirdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Standart Yereller Başlangıç localeconv: Taşınabilirdir ama …
Bir Linux Kitaplığı Sayfası