Yerelin Seçimi
Önceki VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma Sonraki
Yerelin Seçimi
Kullanıcının yerel seçimini belirtmesinin en basit yolu LANG ortam değişkeninde bunu belirtmesidir. Bu değişken tüm amaçlar için tek bir yerel belirtir. Örneğin, kullanıcı İspanya'nın çoğunluğunun standart uzlaşımlarını kapsayan espana-castellano isimli bir varsayımsal yereli belirtebilirdi.
Desteklenen yereller kullandığınız işletim sistemine bağlıdır ve bu sistemdeki isimlerle seçim yapılır. Biz bir tek C veya POSIX olarak adlandırılan standart yerel dışında hangi yerellerin bulunacağına ilişkin herhangi bir taahhüde giremeyiz. Yerellerin nasıl oluşturulacağına daha sonra değineceğiz.
Ayrıca, bir kullanıcı farklı amaçlar için farklı yereller belirtebilme (çok sayıda yerelin bir karışımı olarak) seçeneğine de sahiptir.
Örneğin, kullanıcı İspanya'da çalışan, para birimi olarak dolar kullanan ve İspanyolca konuşan bir Amerikalı olabilirdi. Bu kullanıcı paraların biçimlenmesi için usa-english yerelini diğer tüm amaçlar için espana-castellano yerelini belirtebilirdi.
espana-castellano ve usa-english yerellerinin her ikisi de tüm yereller gibi her amaca uygun uzlaşımları içerir. Bu bakımdan, kullanıcı kendi amaçlarına uygun olan yerelleri karışık olarak seçebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yerelin Etkisi Başlangıç Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası