Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması
Önceki VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma Sonraki
Yerellerin Etkilediği Eylemlerin Sınıflandırılması
Yereller, kullanım amaçlarına göre kategoriler halinde gruplanmıştır. Böylece kullanıcı veya yazılım yereli bu kategorilere bağlı olarak seçebilir. Aşağıda bu kategoriler listelenmiştir. Her kategori ismi kullanıcının bir değer atayabileceği bir ortam değişkeni ismi ve setlocale işlevinde bir makro ismi olarak kullanılabilir.
LC_COLLATE
Bu kategori dizgelerin karşılaştırılmasında kullanılan uzlaşımları içerir. strcoll ve strxfrm işlevleri bu amaçla kullanılır; bkz. Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri.
LC_CTYPE
Bu kategori çokbaytlı ve geniş karakterlerin sınıflandırılması ve dönüşümleri ile ilgili uzlaşımları içerir; bkz. Karakterle Çalışma ve Karakter Kümeleriyle Çalışma.
LC_MONETARY
Bu kategori parasal gösterimlerin biçimlenmesi ile ilgili uzlaşımı içerir; bkz. Soysal Sayısal Biçimleme Parametreleri.
LC_NUMERIC
Bu kategori parasal değil, sayısal gösterimlerin biçimlenmesi ile ilgili uzlaşımı içerir; bkz. Soysal Sayısal Biçimleme Parametreleri.
LC_TIME
Bu kategori tarih ve zaman gösterimlerin biçimlenmesi ile ilgili uzlaşımı içerir; bkz. Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi.
LC_MESSAGES
Bu kategori kullanıcı arayüzünü oluşturan iletilerin çevirilerine ve düzenli ifadelere uygulanacak dilin seçimi için kullanılır. Bkz. İleti Çevirilerinde Uniforum Yaklaşımı ve X/Open İleti Kataloglarının İşlenmesi
LC_ALL
Bu bir ortam değişkeni değildir; sadece setlocale işlevinde tüm uzlaşımlar için tek bir yerelin belirtilmesi amacıyla kullanılabilen bir makrodur. Bu makroya atanan değer, tüm LC_* ortam değişkenleri ile LANG ortam değişkenine atanmış olur.
LANG
Bu ortam değişkeni tanımlıysa, yukarıda belirtilen ortam değişkenleri ile sonradan değiştirilmedikçe tüm uzlaşımlar için kullanılacak yereli belirtir.
İleti çevirileri ile ilgili işlevler geliştirilirken yukarıdaki değişkenlerce sağlanan işlevselliğin yetersizliği hissedildi. Örneğin, birden fazla yerel ismi belirtilebilmeliydi. İngilizce’yi Almanca’dan daha iyi konuşan bir İsviçreli ve yazılımların öntanımlı olarak iletileri İngilizce çıktıladığını varsayalım. İleti çıktılama dili olarak, ilk seçim İsviçrece, ikinci Almanca, bunların başarısızlığı halinde İngilizce belirtilebilmesi mümkün olmalıydı. Bu LANGUAGE değişkeni ile mümkündür. Bu GNU oluşumu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için gettext kullanan yazılımların kullanımı bölümüne bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yerelin Seçimi Başlangıç Yazılımlarda Yerelin Belirtilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası