VI. Oylum - Karakter Kümeleriyle Çalışma
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Karakter Kümeleriyle Çalışma

İçindekiler
1. Genişletilmiş Karakterlere Giriş
2. Karakter Kümesi İşlevlerine Bakış  -  Karakterlerle çalışmak için kullanılan işlevlere bir bakış
3. Geridönüşümlü Çok Baytlı Dönüşüm  -  Geridönüşümlü çokbaytlı dönüşüm işlevleri
4. Evresel Olmayan Dönüşümler  -  Evresel olmayan dönüşüm işlevi
5. Soysal Karakter Kümesi Dönüşümü
Bilgisayarların ilk görüldüğü zamanlarda karakter kümelerinde her karakter için altı, yedi ya da sekiz bit kullanılmıştı: Sekiz bitten (bir bayt) daha geniş bir karakter hiç yoktu. Bu yaklaşımın sınırlamaları latin karakter kümelerini kullanmayanlar nezdinde daha belirgin hale geldi, bunlarda dilin karakter kümesindeki karakter sayısı için genellikle 2^8 yeterli değildir. Bu kısımda çokbaytlı karakter kümelerini desteklemek üzere C kütüphanesine eklenmiş işlevsellikten söz edilecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Envz İşlevleri Başlangıç Genişletilmiş Karakterlere Giriş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası