Evresel Olmayan Dönüşümler
Önceki VI. Oylum - Karakter Kümeleriyle Çalışma Sonraki
Evresel Olmayan Dönüşümler
İçindekiler
1. Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri  -  Tek bir karakterin evresel olmayan dönüşümü
2. Evresel Olmayan Dizge Dönüşümleri  -  Dizgelerin evresel olmayan dönüşümleri
3. Öteleme Durumu  -  Evresel olmayan işlevlerde durumlar
Önceki kısımda bahsedilen dönüşüm işlevler ISO C90'ın 1. düzeltmesinde tanımlanmış işlevlerdi. Fakat ISO C90 standardı da karakter kümesi dönüşümlerini yapmak için işlevler içermektedir. Önce bu orjinal işlevleri açıklamadık, çünkü hemen hemen tamamen kullanışsızdırlar.
ISO C90'da tanımlanan dönüşüm işlevlerinin tümü sadece işlev içindeki durumu kullanırlar. Bu dahili durum kullanılarak çoklu dönüşümler aynı anda (sadece evreler kullanıldığında değil) yapılamaz ve dönüşüm işlevlerine hangi durumu kullanacakları belirtilemediğinden tek karakter ve dolayısıyla dizge dönüşümleri yapılamaz.
Bu orjinal işlevler sadece çok sınırlı durumlarda kullanılabilir. Yeni bir dizgenin dönüştürülmesine başlamadan önce mevcut dizge tamamen dönüştürülmüş olmalı ve her dizge aynı işlevle dönüştürülmelidir (bu noktada kütüphanenin kendisi ile ilgili bir sorun yoktur; bir işlevin kullandığı durumun başka bir işlev tarafından değiştirilmeyeceği garanti edilmiştir). Bu sebeplerle, evresel olmayan dönüşüm işlevleri yerine önceki kısımda bahsedilen işlevlerin kullanılması tercih edilmelidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çokbaytlı Dönüşüm Örneği Başlangıç Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası