IV. Oylum - Karakterle Çalışma
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Karakterle Çalışma

İçindekiler
1. Karakterlerin Sınıflandırılması  -  Karakterlerin harf mi, rakam mı, noktalama işareti mi, vs. diye sınanması.
2. Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri  -  Harfleri büyüklüklerine göre eşleme.
3. Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması  -  Geniş karakterlerin karakter sınıflarının saptanması
4. Geniş Karakter Sınıflarının Kullanılması  -  Geniş karakterlerin kullanımına ilişkin uyarılar
5. Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri  -  Geniş karakterlerde harfleri büyüklüklerine göre eşleme.
Karakterler ve dizgelerle çalışan yazılımlar bir karakteri, alfabetik, rakam, boşluk, vs. olarak sınıflandırmayı ve karakterler üzerinde büyük-küçük harf dönüşümleri uygulamayı gerektirir. ctype.h başlık dosyasındaki işlevler bu amaç içindir.
Yerel ve karakter kümesi seçimi karakter kodlarının sınflandırılmalarını değiştirebildiğinden bu işlevlerin tümü o anki yerelden etkilenir. Daha teknik bir söylemle, onlar, yerel kategorilerden karakter sınıflandırması için olan LC_CTYPE kategorisinden etkilenir.
ISO C standardı iki farklı işlev kümesi belirtir. Bu işlev kümelerinden biri char türünden karakterlerle diğeri wchar_t türünden geniş karakterlerle çalışır. (Bkz. Genişletilmiş Karakterlere Giriş).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sayfaları Kilitleyen ve Kilitlerini Açan İşlevler Başlangıç Karakterlerin Sınıflandırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası