Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
Önceki IV. Oylum - Karakterle Çalışma Sonraki
Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
Bu kısımda karakterler üzerinde harf büyüklüklerine göre dönüşüm işlemlerinden bahsedilmiştir. Örneğin, toupper işlevi bir karakteri mümkünse büyük harfe dönüştürmek için kullanılır. Eğer karakter dönüştürülemiyosa toupper işlevi karakteri değiştirmez.
Bu işlevler karakteri int türünden bir argüman olarak alır ve dönüştürülen karakteri int türünden geridöndürür. Verilen argümana dönüşüm uygulanabilir değilse verilen argüman değiştirilmeden döner.
Uyumluluk Bilgisi:
ISO C öncesi oluşumlarda, bu işlevler başarısız olduklarında verilen argümanla dönmezler, sadece başarısız olurlardı. Uyumluluk açısından toupper(c) yerine islower(c) ? toupper(c) : c yazmanız gerekebilir.
Bu işlevler ctype.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
int tolower
(int c)
işlev
c bir büyük harf ise, işlev ona karşılık gelen küçük harf ile döner. c bir büyük harf değilse işlev c ile döner.
int toupper
(int c)
işlev
c bir küçük harf ise, işlev ona karşılık gelen büyük harf ile döner. c bir küçük harf değilse işlev c ile döner.
int toascii
(int c)
işlev
Bu işlev karakterin yüksek seviyeli bitini temizleyerek 7 bitlik unsigned char türünde ASCII karakter kümesinden bir karakter döndürür. Bu işlev bir BSD ve bir SVID oluşumudur.
int _tolower
(int c)
işlev
Bu işlev tolower işlevi ile eşdeğerdedir ve SVID ile uyumluluk için bulunmaktadır.
int _toupper
(int c)
işlev
Bu işlev toupper işlevi ile eşdeğerdedir ve SVID ile uyumluluk için bulunmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Karakterlerin Sınıflandırılması Başlangıç Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası